VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Conferentie Nieuwe Netwerk Boereninnederland.nu

 
 

Het Nieuwe Netwerk voor professionals in voedsel en omgeving (opvolger koninklijke landbouwkundige vereniging) faciiteert gesprekken die handelinsgperspectief bieden voor vragen van deze tijd.

Daarom organiseren we in het najaar een conferentie over (het) boeren in Nederland nu (datum is eind augustus bekend).

 

Natuur, energie, water, recreatie, voedsel, landbouw, biodiversiteit: iedereen heeft er een visie op. Maar uiteindelijk komt alles samen bij de boeren en ‘het boeren’: hoe integreren we dat allemaal? En op een duurzame manier! Wat gebeurt er al? Wat moet er gebeuren de komende tijd? En hoe doen we dat samen? Dat bespreken we dit najaar tijdens de conferentie Boeren In Nederland nu. Boeren, burgers, overheden, onderzoekers, NGO’s: doe je mee?

 

Wat voor boer kun je, en wil je zijn, in die tijd?
Wie is die nieuwe boer?
Een vrouw? Een robot? Een voedselbosbeheerder? Een korte keten tuinder? Een herenboer? Een aardpeer?

 

We zitten met onze landbouw middenin een transitie. Dat is complex, onoverzichtelijk, lijkt soms chaotisch of beangstigend en is ook heel verrijkend. Want er zijn juist veel uiteenlopende, nieuwe en mooie ontwikkelingen gaande! Het bruist van de vernieuwing in de Nederlandse landbouw! Dat laten we zien!
Daarom gebruiken we deze conferentie om boeren zelf aan het woord te laten en hun vernieuwende praktijken in perspectief te zetten. Verschillende toekomstscenario’s kunnen naast elkaar bestaan! Het gaat om én én. Ook maatregelen en eigendomsverhoudingen komen aan bod. Zodat je zicht krijgt op de verschillende ontwikkelmogelijkheden. In je rol als beleidsmaker, politicus, docent, student, natuurbeheerder of boer krijg je een goed idee van wat er gaande is en kun je je eigen koers bepalen. Je ontmoet interessante mensen met wie je verder kunt praten.

 

Meld je alvast aan op boereninnederland.nu!   

 

Voorlopig programma:

10:00 uur Opening en Plenair programma 

Met keynote speakers waaronder:

 • Frederike Praasterink, hoogleraar Toekomstige Voedselsystemen aan HAS Hogeschool
 • Elies Lemkes - Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur bij de Provincie Noord-Brabant
 • Willem Lageweg, initiatiefnemer, bestuurslid, kwartiermaker Transitiecoalitie Voedsel
 • En m.m.v. LTO-bedrijven en anderen.

11:00 uur Workshop ronde 1

 • Kringlooplandbouw
 • Korte ketens
 • Voedselfamilies
 • Kennisontwikkeling & data

11:45 uur Workshop ronde 2

 • De boer is een robot
 • De boer is een nutriëntenbenutter
 • Circulaire toekomstboeren
 • Multifunctionele landbouw

12:30 uur Pauze voor online deelnemers

 

Op locatie

12:30 Lunchpauze

13.30 De fysiek in Den Bosch aanwezigen bespreken de uitkomsten verder, ter voorbereiding van de plenaire einddiscussie.

 

Vervolg programma, ook online:

15:00 uur Conclusies, perspectieven en acties; terugkoppeling van de workshops en gesprekken: opstellen netwerkagenda voor de komende 10 maanden

16:00 uur Einde