VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Online kennissessie Omgevingsvisie en m.e.r.

dinsdag 1 februari 2022

 
Tijd
10:00 tot 12:00 uur
Locatie
online
 

Veel gemeenten en provincies zijn bezig met hun omgevingsvisie: de langetermijnvisie op de inrichting en gebruik van de gemeente. Niet eenvoudig om nu al inschattingen en keuzes te maken tot bijvoorbeeld 2050. Bij de omgevingsvisie hoort ook een milieueffectrapport. Voordeel van het milieueffectrapport is dat het helpt om de effecten op de leefomgeving goed in beeld te brengen en keuzes te onderbouwen. Gezondheid, ruimtelijke kwaliteit, energietransitie en klimaatadaptatie, zijn onderwerpen die in het milieueffectrapport aan de orde komen, net als omgevingswaarden en flexibele regels.

 

In de VNG-handreiking staat een stappenplan voor de integratie van omgevingsvisie en milieueffectrapportage. Dit stappenplan is tot stand gekomen op basis van een praktijkproef met vier gemeenten. De praktijkproef bevestigt de meerwaarde van milieueffectrapportage voor omgevingsvisies:

  • het ondersteunt het omgevingsvisie- en participatieproces 
  • is integraal en bevat brede leefomgevingseffecten
  • ondersteunt de zoektocht naar slimmere oplossingen en brengt keuzes in beeld
  • biedt gestructureerde stappen om de komen tot een visie.

Het stappenplan gebruiken we in de kennissessie.

 

Wanneer
Dinsdag 1 februari, van 10.00-12.00 uur.

 

Doelgroep

Overheden

 

Aanmelden

commissie voor de mer