VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

De rol van Bodemenergie in de transitievisie Warmte.

donderdag 20 januari 2022

 
Locatie
online
 

Op donderdag 20 januari 2022 organiseert het Gebruikersplatform Bodemenergie samen met de provincie Noord-Brabant een Webinar over de rol van Bodemenergie in de transitievisie Warmte.

 

De informatie tijdens dit webinar richt zich primair op ambtenaren van gemeenten. Maar ook andere stakeholders die betrokken zijn bij bodemenergie, zoals

energiecoaches, burgerinitiatieven en adviseurs, zijn van harte welkom.

 

Bodemenergie is een duurzame warmtebron die in Brabant veel potentieel heeft. Door warmte (en koude) aan de bodem te onttrekken, of erin op te slaan, kunnen we gebouwen op duurzame wijze verwarmen. Via dit webinar helpen we met name ambtenaren die een verkenning doen of plannen maken voor de toepassing van bodemenergie in hun gemeente. De provincie wil deze mensen bijpraten over de omgevingsverordening van de provincie, maar hen ook (basis)kennis meegeven over de technieken die geschikt zijn.

 

De Provincie Noord-Brabant werkt op dit moment aan een omgevingsverordening voor drinkwater, met als doel om drinkwater te beschermen voor de lange termijn. Die verordening heeft impact op de toepassing van bodemenergie. Dat roept vragen op: wat mag er straks wel? Wat mag niet meer? 

 

Ingrid Roelse van de Provincie Noord-Brabant presenteert in dit webinar de omgevingsverordening. Ze legt uit dat de omgevingsverordening rekening moet houden met de strijdige belangen van

drinkwaterbescherming en de energietransitie. Vervolgens presenteert zij de nieuwe regels. Daarna zullen experts vertellen welke technische mogelijkheden voor bodemenergie er wel zijn, gegeven die nieuwe regels van de verordening. Twee praktijkcasussen illustreren tot slot wat er komt kijken bij een project voor bodemenergie en wat een project tot een succes maakt; zowel voor woningen als voor utiliteitsbouw.

 

Na elke presentatie is er gelegenheid voor de deelnemers aan het webinar om vragen te stellen via de chatfunctie. De sprekers zullen dan ‘live’ de vragen proberen te beantwoorden. Wilt u het webinar via een TEAMS-sessie bijwonen, dan kunt u zich via deze link aanmelden. Na aanmelding krijgt u een

bevestiging en link voor deelname toegestuurd..

Kosten, aanmelden, meer info

Kosten: gratis

Meer informatie & aanmelden: gebruikersplatform bodemenergie