VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

NSG Nationale Geluidshinderdag 2022

dinsdag 7 juni 2022

 
Tijd
09:00 tot 16:00 uur
Locatie
Amersfoort
 

Geluid in steden en dorpen; bent u klaar voor de Omgevingswet?

In de Omgevingswet, die op 1 januari 2023 in werking treedt, wordt er een link gelegd tussen lawaai en gezondheid. Het begrip ‘gezondheid’ heeft een sterkere politieke aandacht dan ‘hinder’. Kan het zijn dat daardoor de bestrijding van lawaai hoger op de politieke agenda komt? Daarnaast kennen wij in Nederland een grote woningbouwopgave. Hierbij speelt dat het geluid van weg- en railverkeer steeds meer toeneemt in onze steden en dorpen. Hoe kunnen we Nederland vormgeven aan een woonklimaat waar mensen zich op hun gemak voelen? Welke rol kan en moet de overheid daarin spelen? Zijn de wijzigingen die de komende jaren in de milieuwet- en regelgeving gaan plaatsvinden toereikend om in Nederland rustig te kunnen wonen?

Wat kan de bijdrage zijn van lokale overheden en wat kunnen wij zelf doen? Tijdens deze Nationale Geluidshinderdag komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wat brengt ons de Omgevingswet op het gebied van geluid?
  • Steden verkeersluw maken.
  • Rustige gebieden in en om de stad/het dorp.
  • Elektrische motorvoertuigen.
  • Bevoorrading in de stad
  • Stille zijden woningen.\
  • Bestrijding lawaaischoppers.
  • Evenementen en geluid
  • Wonen op geluidsbelaste plekken
  • Handreikingen met goede voorbeelden

Voor de Nationale Geluidshinderdag 2022 wordt gekozen voor sprekers, die u vanuit hun betrokkenheid en deskundigheid zullen bijpraten over de laatste inzichten en ontwikkelingen. Natuurlijk kunnen ook nu weer vragen worden gesteld aan de sprekers. Naar verwachting zal dat leiden tot een levendige discussie.

Ook wordt dit jaar de Gouden decibel uitgereikt.

 

Aanmelden, meer info

VVM-leden kunnen met korting deelnemen>>

Kosten: € 399,50 | NSG-donateurs € 299,50 | Student € 50,-

Meer informatie & aanmelden: nsg.nl