VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

40 jaar VMR: milieurecht in (de) transitie

donderdag 29 september 2022

 
Tijd
14:00 tot 20:00 uur
Locatie
Utrecht
 

Jubileum: 40 jaar VMR: milieurecht in (de) transitie

Ondanks de enorme technologische vooruitgang en ontwikkelingen, kampt de wereld met pandemiën, gewapende conflicten en grote problemen als klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen. In Nederland hebben we daarnaast ook te maken met stikstofdepositie, verdroging, vernatting, bedreigingen voor de gezondheid en de aantasting van de (kwaliteit van de) leefomgeving. We zijn hard op zoek naar ecologisch duurzame oplossingen voor de problemen. Er worden hoopvolle oplossingen gevonden voor verduurzaming van ons energie- en warmtegebruik, van de voedselvoorziening, en van de mobiliteit. Maar hoe kunnen we ons zo slim en zo snel mogelijk aanpassen aan alle veranderingen die op ons afkomen? Hoe bewegen we zo goed en zo snel mogelijk de goede kant op? En wat is de rol van het milieurecht in dit proces? Waar houdt het milieurecht de ontwikkelingen tegen en waar helpt het milieurecht mee om verandering te bereiken? Op welke wijze kan het milieurecht de noodzakelijke transitie(s) faciliteren, stimuleren en zo nodig afdwingen?

Tijdens ons jubileumcongres staan we stil bij deze vragen. We horen hoe het er voor staat met Nederland en wat ons - als milieujuristen - te doen staat. We kijken vooruit voor de twee grootste thema's: biodiversiteit en klimaatverandering.

We vieren tijdens deze dag het 40-jarig bestaan van de VMR als kennisnetwerk en sluiten de dag feestelijk af met een walking dinner. We hopen van harte velen van u te verwelkomen op deze bijzondere dag!

Kosten en aanmelden:

VMR-leden gratis, niet-leden €85. VVM-leden krijgen 10% korting. Vermeld bij aanmelding dat je VVM-lid bent en dat je hier gebruik van wilt maken!

Info en aanmelden: vmr