VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

IenW m.e.r.-dag: Een sterk MER(k): voor vandaag en over morgen

donderdag 13 oktober 2022

 
Tijd
09:00 tot 17:30 uur
Locatie
Kamerik
 

IenW m.e.r.-dag 2022

Gedurende de dag vinden verschillende praktijkgerichte en interactieve werksessies plaats. We nemen je mee in de actualiteit en casuïstiek rondom planvorming en mer. Denk hierbij aan onderwerpen als kwaliteit van MER, actuele jurisprudentie, participatie en mer, betrouwbaarheid van informatie, MER gekoppeld aan de (instrumenten van de) Omgevingswet en verschillende thema’s zoals gezondheid, circulariteit en het belang van de ondergrond. De dag wordt inspirerend geopend en afgesloten. Ook is er genoeg tijd om te netwerken.

 

MER: samen naar de toekomst

Donderdag 13 oktober 2022, Buitenplaats Kameryck, Kamerik


Meer info