VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

IenW m.e.r.-dag: MER: samen naar de toekomst

donderdag 13 oktober 2022

 
Tijd
09:00 tot 17:30 uur
Locatie
Kamerik
 

IenW m.e.r.-dag 2022

Elke twee jaar organiseert Rijkswaterstaat de landelijke mer-dag. De mer-dag is een landelijke bijeenkomst voor professionals in planvorming en milieueffectrapportage (mer). Het evenement biedt mer-gerelateerde onderwerpen aan, in de vorm van werksessies en een plenair programma. Daarnaast biedt het evenement deelnemers de gelegenheid hun netwerk te onderhouden en uit te breiden. Het evenement staat elke editie in het teken van een relevant thema m.b.t. mer.De volgende editie vindt plaats op donderdag 13 oktober 2022. In 2019 was de laatste editie en we zijn erg blij dat het inmiddels weer mogelijk is om elkaar fysiek te ontmoeten en te inspireren. Deze dag vindt plaats op de prachtig gelegen Buitenplaats Kameryck te Kamerik. 

MER: samen naar de toekomst

Het thema van de mer-dag 2022 is ‘Mer: samen naar de toekomst’. In Nederland staan we voor grote, complexe en integrale opgaven rondom energietransitie, klimaatadaptatie, woningbouw, waterveiligheid en (duurzame) mobiliteit. Opgaven die onze generaties overstijgen en waarvoor we met elkaar en in onderlinge samenhang oplossingen moeten vinden. Participatie is van groot belang en er zijn nieuwe planvormen en nieuwe thema’s onder de Omgevingswet waarmee we samen aan de slag moeten. Op de landelijke mer-dag kijken we samen met het werkveld (jong en oud) van planvorming en milieueffectrapportage (mer) vooruit naar de mogelijkheden en de inzet van het mer-instrument bij de planvorming en opgaven voor de toekomst.

 

Programma
Het programma voor de dag ziet er als volgt uit:

08.30 uur | ontvangst

09.30 uur | plenair programma

11.00 uur | werksessies ronde 1

12.00 uur | lunch

13.15 uur | werksessies ronde 2

14.15 uur | korte pauze

14.45 uur | werksessies ronde 3

15.45 uur | plenair programma

16.45 uur | afsluitende borrel

18.00 uur | einde


Meer info