VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

NSG Basiscursus (online) Geluid in de Omgevingswet

maandag 27 maart 2023

 
Vervolgdata
dinsdag 9 mei 2023
 

De NSG organiseert in samenwerking met dBvision en LBPSight een basiscursus "Geluid in de Omgevingswet".

 

De Aanvullingswet geluid Omgevingswet is door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen en het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet heeft de parlementaire voorhangprocedure doorlopen. Daarmee is tot in groot detail bekend hoe de nieuwe geluidregels onder de Omgevingswet eruit gaan zien.

 

Het ziet er naar uit dat we nog wel enige tijd zullen thuiswerken. Dat thuiswerken kan extra goed benut worden door het volgen van een interactieve cursus op internet over nieuwe geluidregels die met de Omgevingswet van kracht zullen worden.

 

Wat is er gewijzigd?

De Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer is jaren hét beoordelingskader geweest voor geluid door verkeer op wegen en spoorwegen, door industrie, bedrijven en andere activiteiten. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet worden ingrijpende veranderingen doorgevoerd. Voor provinciale wegen en industrieterreinen worden geluidproductieplafonds ingevoerd. Enkele voorbeelden van wijzigingen zijn:

 • Bestuursorganen krijgen expliciet de taak geluid te beheersen met het oog op het voorkomen van schade aan de gezondheid,
 • Voor gemeentewegen, waterschapswegen en lokale spoorwegen veranderen normen de regels voor aanleg en het doorvoeren van wijzigingen en komt er een monitoringsverplichting,
 • Voor woningen veranderen normen en regels zoals regels voor de gevelwering en de regels voor uitzonderingen voor bouwen bij hele hoge geluidniveaus en regels voor een geluidluwe zijde.
 • Voor rijkswegen en hoofdspoorwegen worden wijzigingen doorgevoerd vanwege de systematiek van de omgevingswet,
 • Voor industrieterreinen wordt overstapt op de geluidmaat Lden die gebaseerd is op gewogen optelsom over de dag, avond en nachtperiode van een jaargemiddelde situatie.
 • Voor provinciale wegen en industrieterreinen worden geluidproductieplafonds ingevoerd.

Cursus data

De cursus (bestaande uit twee dagdelen) vindt plaats op

 • maandag 23 en dinsdag 24 januari 2023 van 13.00 uur tot ca. 17.00 uur;
 • maandag 27 en dinsdag 28 maart 2023 van 13.00 uur tot ca. 17.00 uur;
 • dinsdag 9 mei en woensdag 10 mei 2023 van 13.00 uur tot ca. 17.00 uur.

 

Cursusleiding: Erik Roelofsen (NSG) - VVM-lid.

Docenten: Frank Elbers (dBvision), Chris Weevers (LBPSight) en Erik Roelofsen (NSG). Zij zijn direct betrokken bij het tot stand komen van de nieuwe geluidregels.

Locatie: De cursus is interactief en online voor kleine groepen (maximaal 15 deelnemers). De deelnemers kunnen daardoor direct vragen stellen (evt. over de sheets van de presentatie) en maken zij ook kennis met elkaar en de docent(en).

Cursus onderdelen

De cursus zal bestaan uit de volgende onderdelen:

 • omgevingswet algemeen
 • weg en spoor met geluidproductieplafonds
 • weg en spoor zonder geluidproductieplafonds
 • industrieterreinen met geluidproductieplafonds
 • activiteiten
 • woningbouw
 • mogelijkheden voor het invullen van de beleidsruimte door gemeenten, provincies en rijk

Voor de cursisten komt een website beschikbaar met het cursusmateriaal en een digitaal archief met alle parlementaire documenten die betrekking hebben op de nieuwe geluidregels.

Voor wie?

De cursus is speciaal bedoeld voor medewerkers bij het rijk, provincies, gemeenten en adviesbureaus, die in hun dagelijks werk te maken hebben met geluidregelgeving voor wegen, spoorwegen, industrie, bedrijven en activiteiten.

Kosten, aanmelden, meer info

De kosten zijn € 390,- exclusief 21% BTW.

Aanmelden kan via de email aan Lieneke van Haaren, lieneke.vanhaaren@nsg.nl o.v.v. Basiscursus Geluid in de Omgevingswet met uw NAW gegevens.

 

Meer informatie & aanmelden: nsg.nl