VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Op weg naar nul: juridische vragen rondom de transitie naar emissievrij vervoer

woensdag 5 april 2023

 
Locatie
Amsterdam
 

Tijdens deze middag hoort u deskundigen over de nationale en Europese juridische ontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit. De sprekers van deze middag bouwen voort op de vorig jaar verschenen VMR Publicatie ‘Op weg naar nul’. Wat zijn nu de doelen voor het bereiken van zero-emissie bij mobiliteit, welk juridisch instrumentarium is nu in ontwikkeling? Welke belangrijke ontwikkelingen doen zich voor bij de aanpak van de (maritieme) scheepvaart? Wat zijn de consequenties voor de infrastructuur en de gebiedsontwikkeling?

 

Nederland en Europa hebben zichzelf tot doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Zowel in de markt als in beleid en wet- en regelgeving is en wordt nu veel in gang

gezet om hier aan bij te dragen, ook op het terrein van mobiliteit. De Europese Commissie zet met het Fit for 55 pakket in op normering van het wagenpark en bijmenging van brandstoffen, op CO2-beprijzing voor luchtvaart en scheepvaart en een eigen emissiehandelssysteem voor wegtransport en op regulering van onder meer tank- en laadinfrastructuur. Het Nederlandse kabinet beziet of aanvullend beleid nodig is bovenop onder meer het stimuleren van elektrisch vervoer, duurzame stadslogistiek en een systeem van betalen naar gebruik.

Tijdens deze middag hoort u vijf deskundigen:

 • Hoe ver zijn we nu en doen we genoeg?
  Spreker: Hans Hilbers, Planbureau voor de Leefomgeving
 • Belangrijkste ontwikkelingen in wetgeving binnen Europa en Nederland
  Sprekers: Jojada Reiss en Marieke du Manoir-Schutte, Ministerie van IenW, hoofddirectie Bestuurlijk Juridische Zaken
 • Belangrijke Europese ontwikkelingen voor scheepvaart
  Spreker: Robert-Jan Ruifrok, Permanente Vertegenwoordiging Brussel
 • Gebiedsontwikkeling en mobiliteit
  Spreker: Marlon Boeve, TU Delft
 • Voorzitter: Valérie van 't Lam, Stibbe

Kosten en aanmelden:

VMR-leden gratis/ niet-leden €85. VVM-leden krijgen 10% korting. Vermeld bij aanmelding dat je VVM-lid bent en dat je hier gebruik van wilt maken!

Info en aanmelden: vmr