VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Het Markemodel | gebiedsgerichte duurzame landbouw

woensdag 3 april 2024

 
Tijd
14:00 tot 17:00 uur
Inschrijfperiode
dinsdag 6 februari 2024 t/m maandag 1 april 2024
Locatie
Arnhem
 

De secties Landbouw & voedsel en Landschap oraniseren een bijeenkomst over het Markemodel. De inleiding wordt verzorgd door ir. IJsbrand Snoeij van projectbureau Land-schap, projectleider van het Markemodel, namens VALA, Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek. Het Markemodel is een regionaal netwerk sturingsmodel, gericht op doelsturing, en kan veelbelovend zijn voor een toekomstbestendige (natuur- en landschapsinclusieve) landbouw. Het model is een pilotproject in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. (Zie Landschap 2023-2 voor een toelichting op het Markemodel.)
Na de inleiding plaatst emeritus-hoogleraar van Wageningen University & Research Jan Douwe van der Ploeg het Markemodel in een bredere context naar aanleiding van zijn boek ‘Gesloten vanwege stikstof’. Hoe heeft de stikstofcrisis in de landbouw kunnen ontstaan, wat is een mogelijk uitweg uit deze crisis en hoe past het Markemodel hierin?

Meer informatie

 

 

Inschrijven