VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Het recht: boost of belemmering voor duurzame handelsketens?

dinsdag 19 maart 2024

 
Tijd
14:00 tot 17:00 uur
Locatie
Utrecht
 

Deze bijeenkomst is mede voorgevloeid uit de Nationale Milieudag van VVM in november 2023.

 

Bent u benieuwd naar wat bedrijven moeten doen onder de nieuwe Europese regels over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)? En naar de verplichtingen onder de Verordening inzake ontbossingsvrije producten? Hoe het staat met de WTO rechtszaken over palmolie? Dat komt allemaal aan bod op deze bijeenkomst.

Deze bijeenkomst vloeit voort uit de nieuwe VMR-bundel 'Duurzame handelsketens en het recht: een decennium later'. In de bundel vindt u bijdragen over diverse onderwerpen vanuit mondiaal en Europees perspectief geschreven door Laurens Ankersmit, Janneke Bazelmans, Natalie Dobson, Wybe Douma, Niels Hoek, Marga Robesin en Jonathan Verschuuren. De auteurs gaan in op de actuele juridische ontwikkelingen rondom IMVO, de verordening ontbossingsvrije producten, palmolie en WTO-recht, kweekvlees en kweekzuivel, aanpak van waterschaarste, de bescherming van buitenlandse investeringen in fossiele energie, en de keten van lichtvervuiling. De bundel verschijnt half februari.

De auteurs van deze nieuwe VMR bundel pitchen hun bijdragen tijdens deze bijeenkomst.

Naast de korte pitches, reflecteert Liesbeth Enneking (Erasmus Universiteit Rotterdam) over de rol van het recht bij verduurzaming van handelsketens. Daarnaast geven Natalie Dobson (Universiteit Utrecht) en Janneke Bazelmans (Milieudefensie) een update van de recente ontwikkelingen rondom de palmoliezaken en WTO en over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Een panel van deskundigen reageert vanuit verschillende sectoren op de bijdragen uit de bundel.

U krijgt ook volop de kans bij te dragen aan de uiterst actuele discussie over de rol van het recht bij het verduurzamen van handelsketens.

 

Kosten en aanmelden:

Zie VMR-website (niet-leden €25,-)
VMR biedt VVM-leden 10% korting op de prijs voor niet-VMR leden op hun bijeenkomsten. Vermeld bij aanmelding dat je VVM-lid bent en dat je hier gebruik van wilt maken!