VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Transitie naar duurzaamheid – een uitdaging voor het recht

woensdag 14 juni 2017

 
Tijd
14:00 tot 17:00 uur
Locatie
Raadzaal, Pietershof, Universiteit Utrecht
 

VMR Jubileumcongres

De 2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties bevat 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen die gelden voor alle landen. Het Planbureau voor de Leefomgeving onderzocht welke aanpassingen Nederland moet maken in het beleid voor natuur en milieu ter implementatie van deze doelen in 2030.
Tijdens dit VMR Jubileumcongres, ter viering van het 35-jarig bestaan van de vereniging, hoort u over de belangrijkste milieuproblemen van dit moment op mondiaal en op nationaal niveau en hoe in Nederland het juridisch instrumentarium kan worden ingezet bij de aanpak daarvan.
 
U hoort over de volgende onderwerpen. Op welke wijze vertaalt Nederland de sustainable development goals in beleid en wetgeving? De samenleving staat voor belangrijke opgaven zoals adaptatie aan klimaatverandering, de energietransitie en daarnaast ook de overgang naar een meer circulaire economie. Welke juridische instrumenten worden ingezet en wat mist er?

Zes deskundige sprekers leiden u in een middag langs de belangrijkste ontwikkelingen en juridische vraagstukken en zij bieden u inspiratie om uw dagelijkse praktijk in een bredere context te bezien.

Kosten: VMR leden gratis, niet-leden € 85,-