VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Dag van de Openbare Ruimte - Lezing: Klimaatadaptatie een kwestie van groen en techniek

donderdag 28 september 2017

 
Tijd
10:30 tot 13:30 uur
Locatie
Utrecht (Jaarbeurs, Juliana 6)
 

gbhoogbouw-met-park

Steden en de publieke ruimte krijgen het zwaar te voorduren met de klimaatverandering. Het klimaat wordt extremer; hitte-eilanden, hevigere stortbuien, noem maar op. Daarom denken we na over een betere inrichting van de openbare ruimte. Een groenere infrastructuur helpt om steden voor te bereiden op het veranderende klimaat. Meer groen levert een scala aan positieve effecten op. Ofwel groen levert eco-systeemdiensten: Het verkoelt, houdt water vast , zorgt voor waterverdamping etc.

Maar groen levert pas optimale eco-systeemdiensten als het ook tot wasdom kan komen. Dat vraagt om de juiste assortimentskeuze en zorg voor het creëren van optimale groeiomstandigheden. In de openbare ruimte is dat passen en meten en op zoek gaan naar slimme technische oplossingen.

Met het werkatelier Groene techniek willen we gaan ontdekken wat werkt. Wat zijn nou de moderne technologieën die we kunnen inzetten om groen haar optimale functie te geven. Welke keuzes en afwegingen liggen daaraan te grondslag? En dan met name; welke technieken kunnen we daarvoor inzetten? Samen met (groene) ingenieurs en praktijkmensen belichten we de verbinding tussen groenbeheer en civiele techniek.

Sprekers zijn:
Aart Veerman (Van der Tol groep)
Aarnout Muizer (Arcadis)
Leendert Koudstaal (Gemeente Den Haag)

De lezing wordt georganiseerd door Vereniging Stadswerk, VHG en VVM. Aanvullend sluiten we de lezing af met een gezamenlijke lunch.

Let op!
U dient zich voor het bijwonen van de lezing en lunch eerst (gratis) te registreren voor de beurs.
Voor registratie klik hier.