VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Circular Economy Lab 17: Bedrijfsafvalstromen

maandag 4 december 2017

 
Tijd
19:30 tot 22:30 uur
Locatie
Utrecht (Academiegebouw) - Deelname is gratis (wel aanmelden)
 

In onze huidige economie komen grote hoeveelheden bedrijfsafvalstromen vrij. Verschillende van deze stromen worden verbrand en zelfs in toenemende mate gestort. Dit geldt onder andere voor sorteerresidu, slib, A- en B-hout en organische natte fractie. Deze stromen hebben meer potentie dan te eindigen in verbranding of storten. Een recente ontwikkeling is het onlangs gepresenteerde regeerakkoord. Hierin is vastgelegd dat de belasting op storten en verbranden van afval met een nog onbekend bedrag verhoogd wordt. Ook treedt naar verwachting later dit jaar het derde Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP3) in werking. Deze ontwikkelingen bieden kansen voor het hoogwaardiger verwerken van bedrijfsafvalstromen. Belangrijke vragen die nu opkomen zijn:

Waarom worden dergelijke reststromen nu nog gestort of verbrand?
Hoe kunnen dergelijke reststromen hoogwaardiger worden gerecycled?
Wat zijn de belemmeringen in dit proces en hoe kunnen deze worden weggenomen?
En welke bijdragen kunnen de betrokken bedrijven en andere belanghebbenden hieraan leveren?
Deze vragen staan centraal tijdens het 17e Circular Economy Lab. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Utrecht Sustainability Institute in samenwerking met Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de Amsterdam Economic Board. Het lab vindt plaats op maandag 4 december 2017 in de Aula van het Academiegebouw, Domplein, Utrecht.

Voor meer informatie & aanmelden klik hier.