VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Symposium Oog, oor en hart voor stilte en stiltegebieden

woensdag 29 november 2017

 
Tijd
10:00 tot 17:00 uur
Locatie
Provinciehuis Noord-Holland, Haarlem
 

Voor wie:

Voor mensen die op de één of andere manier bij stilte en stiltegebieden(beleid) betrokken zijn (beleidsmedewerkers milieu en geluid, RO medewerkers, Gezondheidskundigen, e.d.)

Organisatoren:

Nederlandse Stichting Geluidshinder, Stichting Groene Hart, Stichting Stilte Ned.werk in samenwerking met Provincie Noord-Holland

Doel van de organisatoren:

Een informatieve en inspirerende dag organiseren over het belang van stilte en stiltegebieden. Een dag waarop de deelnemers kennis en informatie krijgen over stilte en stiltegebiedenbeleid van de gastsprekers én van elkaar. Ook zullen de deelnemers gedurende de dag op verschillende manieren stilte ervaren.

Sprekers:

De sprekers op deze dag houden zich al vele jaren bezig met het belang van stilte, met het thema geluid en de gezondheidseffecten daarvan en met stiltegebiedenbeleid.

Op deze dag zullen o.a. de volgende vragen aan de orde komen: Is stilte belangrijk voor mens en dier? Wat zijn effecten op gezondheid? Waarom zijn stiltegebieden belangrijk? Wat mag er wel en niet in stiltegebieden? Wat zijn de regels en hoe kunnen de beheerders en de provincie de regels handhaven? Zijn burgers op de hoogte van het bestaan van stiltegebieden en van wat er wel en niet mag? Hoe kunnen we burgers meer bij stiltegebieden betrekken? Hoe ga je als provincie om met stiltegebieden die niet stil zijn? Hoe ontwikkel je beleid binnen de omgevingswet?

Kosten:

Geen (maar niet vrijblijvend)

Opgeven bij:

NSG via deze link