VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

NSG - themabijeenkomst 'Geluidshinder, hoe te duiden'

dinsdag 9 januari 2018

 
Tijd
12:00 tot 17:30 uur
Locatie
Regardz De Eenhoorn, Amersfoort
 

Op 9 januari 2018 organiseert de NSG een bijeenkomst met als onderwerp "Geluidshinder, hoe te duiden?". 

In ons vakgebied houden wij ons onder meer bezig met het bestrijden en voorkomen van geluidhinder. Vanuit de praktijk krijgen wij regelmatig de opmerking dat het net lijkt alsof het bij de beheersing van de hinder alleen om decibellen draait. Beoordelingsprocedures gaan inderdaad vrijwel uitsluitend over de wijze waarop de geluidbelasting moet worden bepaald. Over de door de bevolking ervaren geluidhinder wordt niet of nauwelijks gesproken.

Het doel van deze bijeenkomst is dan ook om u voor diverse bronnen meer inzicht te geven in de relatie tussen de geluidbelasting en de door omwonenden ervaren geluidhinder. Deze zogenaamde dosis-effectrelaties geven politici inzicht in de implicaties van de door hen opgelegde grenswaarden. Maar daar blijft het niet bij. Diverse sprekers laten zien dat dosis-effectrelaties allesbehalve statisch zijn en dat bij gelijkblijvende geluidbelasting de ervaren geluidhinder ook op heel andere manieren kan worden verlaagd.

Tijdens de bijeenkomst wordt ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen.

VVM-leden kunnen met korting deelnemen>>

Meer informatie & aanmelden: nsg.nl