VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

PBL-academielezing Janez Potočnik - 'Brede welvaart: de SDG’s prominent op het nationale toneel!'

dinsdag 17 april 2018

 
Tijd
15:30 tot 17:45 uur
Locatie
PBL, Den Haag
 

Op dinsdag 17 april 2018 verzorgt dr. Janez Potočnik (voormalig eurocommissaris) de PBL-academielezing. Titel van zijn lezing luidt 'Brede welvaart: de SDG’s prominent op het nationale toneel!'

Zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s) een instrument om richting te geven aan onze nationale beleidsprocessen? Kunnen de SDG’s helpen met het balanceren van publieke waarden, van economische, sociale en ecologische belangen? Welke uitdagingen brengt dit mee voor Nederland in het bijzonder?

Sinds 2015 hebben alle landen van de wereld de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties onderschreven. Deze SDGs reflecteren een breed scala aan doelstellingen op het terrein van armoede, milieu, gezondheid en scholing voor 2030. In tegenstelling tot de millennium doelstellingen gelden de SDGs voor alle lidstaten van de VN en niet alleen voor de ontwikkelende landen. Ook voor Nederland vormen deze SDGs een forse uitdaging, vooral op het gebied van duurzame productie en consumptie en klimaat.

In deze PBL Academielezing zal dr. Potočnik als pleitbezorger van circulaire economie, betogen dat de SDG’s een gouden kans bieden. Een kans die in Nederland tot nu toe slechts mondjesmaat is opgepakt. Dr. Potočnik gaat in op de vraag hoe beleid en politiek de SDGs kunnen gebruiken om publieke waarden beter met elkaar in evenwicht te brengen of te prioriteren.

Programma

15.30 uur Ontvangst met koffie en thee
16.00 uur Lezing dr. Janez Potočnik, reflectie en discussie
17.45 uur Netwerkborrel
Directeur prof. Hans Mommaas is uw gastheer.

Meer info

De voertaal van de lezing is Engels.

Kosten: gratis.

Meer informatie.

Aanmelden>>