VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Ecologica 2018: Energie en voedsel in de postfossiele toekomst

dinsdag 2 oktober 2018

 
Tijd
14:00 tot 16:30 uur
Locatie
Amersfoort
 

Een pittig symposium voor professionals, beleidsmakers en andere betrokkenen die zich inzetten voor een duurzaam evenwicht tussen mens en milieu

Dinsdag 2 oktober 2018 , 14.00 – 16.30 uur

One Planet Foundation, Stationsplein 16, Amersfoort, tegenover het NS station

Bioloog Hans Meek, secretaris van de WVN, schreef het boek Ecologica over de ecologische situatie van de mens en de zorgelijke voetafdrukgetallen. Hij concludeert dat een enorme transitie nodig is op het gebied van energie en landbouw om de negatieve impact van de mens op de biosfeer te verminderen en betwijfelt of dat mogelijk is voor 7,6 miljard mensen op Aarde en ruim 17 miljoen mensen in Nederland.

Klimaathoogleraar Pier Vellinga, voorzitter Urgenda, houdt ons voor dat overschakelen op duurzame energie een oplossing biedt voor heel veel duurzaamheidsproblemen, ook in de landbouw. Hij rekent ons voor hoe wind en zon energie met bij voorbeeld waterstof als buffer, binnen afzienbare tijd in voldoende mate beschikbaar kunnen zijn voor de Nederlandse energiebehoefte en wellicht ook mondiaal.

Onder leiding van Rachel Heijne, directeur VVM, het netwerk van milieuprofessionals, zullen zowel optimistische als bezorgde deskundigen commentaar leveren en met de aanwezigen in debat gaan. Doel is om goed zicht te krijgen op wat feit en fictie is, wat nodig en mogelijk is, wat de beste strategie is en of optimisme of bezorgdheid op z’n plaats is.

14.00 uur     Welkom door Jan Juffermans, voorzitter WVN
                    Inleiding op het thema door Rachel Heijne, dagvoorzitter

14.10 uur     Hans Meek over Ecologica
                    Gelegenheid voor publieksvragen
                    Natascha Kooiman, Smaeckmakers, reageert en vult aan over eiwittransitie

14.40 uur     Pier Vellinga over duurzame energie, mogelijkheden en prognose.
                    Gelegenheid voor publieksvragen
                    Ron Wit, Eneco, reageert en vult aan over energieproductie

15.10 uur     Panel- en publieksdiscussie

16.25 uur     Afronding door Jan Juffermans

16.30 uur     Napraten en netwerken met een hapje en een drankje

Gratis toegang – aanmelding is wel nodig via hans.meek@kpnmail.nl