VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

NME-Benelux Conferentie 2018: Leren leven in de stad binnen de grenzen van onze aarde

donderdag 22 november 2018

 
Vervolgdata
vrijdag 23 november 2018
 

De Benelux-conferentie 2018 vindt plaats op 22 en 23 november in Brussel bij Leefmilieu Brussel.

Inschrijven kan tot en met 14 november.

In 2050 zal ruim 60% van de bevolking in de stad wonen. Zullen de mensen er binnen de voor de planeet aanvaardbare grenzen wonen? Zullen alle stedelingen kunnen profiteren van een voldoende levenskwaliteit?

Vandaag denken we bij het leven in de stad aan congestie en luchtverontreiniging, beton en de grotere impact van klimaatderegulering, bevolkingsgroei en toenemende ongelijkheid, overconsumptie en afval, gebrek aan groenvoorzieningen, … de inwoners en de problemen, en dus ook de oplossingen, zijn in de stedelijke agglomeraties geconcentreerd.

Zo gedijen in de stad vernieuwingen op het vlak van duurzame gebouwen, energie- en voedselproductie, koolstofvrije gemeenschapsvoorzieningen, infrastructuur voor voetgangers en fietsers en ecologische netwerken. Via transitie-initiatieven verkrijgen wijken een grotere slagvaardigheid. Er worden samenwerkingsverbanden en ruildiensten opgezet. De circulaire economie vindt ontwikkelingskansen.
Overal ter wereld bedenken bewoners, bedrijven en instellingen stedelijke levenswijzen die veerkrachtiger zijn en die de klimaatopwarming kunnen ombuigen door het milieu te regenereren.

Om veerkracht en regeneratie te bereiken, is educatie een essentiële hefboom. De uitdaging is drieledig: bijdragen tot de herijking van onze culturele horizon door de emotionele banden met het milieu te vernieuwen, sleutels voor inzicht in de complexiteit van onze planeet en haar bewoners doorgeven, de vaardigheden, ethiek en attitudes ontwikkelen die nodig zijn om keuzes te maken over beroepen, levenswijzen en betrokkenheid.

Op het gebied van educatie zijn de problemen … en de oplossingen eveneens in de steden geconcentreerd!

Prijs en inschrijven:
Onderstaande prijzen omvatten de deelname aan de diverse momenten van de conferentie. De accommodatie wordt niet door ons georganiseerd (zie hieronder voor nadere informatie).

Er worden u diverse totaalpakketten aangeboden:

Deelname aan het volledige programma (donderdag 22, 17 u - vrijdag 23, 16.30 u): 75€
Enkel deelname aan de conferentie op donderdag 22 november: 10€
Deelname aan de conferentie en de maaltijd op donderdag 22 november: 35€
Enkel deelname aan het programma op vrijdag 23 november:45€

Inschrijven via https://goo.gl/forms/OHqpj8qoJil06tTA2