VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Geluidshinder gaat niet alleen over decibellen

donderdag 21 februari 2019

 
Tijd
09:15 tot 17:30 uur
Locatie
Utrecht
 

Op 21 februari organiseert de NSG een bijeenkomst met als onderwerp "Geluidshinder gaat niet alleen over decibellen" 

9:15-17:30
Provinciehuis Utrecht

Op 10 oktober 2018 heeft de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) haar ‘Environmental Noise Guidelines for the European Region’ gepresenteerd. De WHO presenteert veel lagere richtwaarden dan de normen die in Nederland nu gebruikelijk zijn. Op grond van deze nieuwe Guidelines beveelt de WHO aan om maatregelen te nemen om de blootstelling aan weg-, rail- en luchtvaartgeluid te verminderen.

Als het beleid op het gebied van luchtkwaliteit en klimaatverandering in de komende decennia succesvol blijft, zal geluidhinder uitgroeien tot het belangrijkste milieugezondheidsprobleem in Nederland1. Nu nog is luchtverontreiniging de grootste ‘killer’ en heeft geluid de twijfelachtige eer op twee te staan. Groot verschil is dat geluid geen ‘silent killer’ is. Bijna 4 miljoen Nederlanders ervaren langdurig geluidhinder of worden regelmatig in hun slaap verstoord, wat ernstige gevolgen voor de gezondheid heeft.

Wij denken dat er slimme manieren zijn om geluidhinder aan te pakken en zijn ervan overtuigd andere overheden mee te krijgen. Denk hierbij aan ‘een aanpak bij de bron’, ‘het stimuleren van innovatie’ en ‘de relatie met gezondheid’.

Net als bij klimaat denken wij dat er een ‘Geluidakkoord’ nodig is. Om dit te bereiken zijn doelen benodigd en nodigen wij u uit om hier met ons over van gedachte te wisselen.

Om de opgedane kennis en ervaringen te delen, de hinder en gezondheidseffecten te bespreken en nieuwe ontwikkelingen toe te lichten organiseren wij deze themabijeenkomst.

Mocht u als deelnemer een onderwerp missen of vragen hebben, er wordt volop ruimte geboden voor discussie met de deskundige sprekers.

VVM-leden kunnen met korting deelnemen>> 

Meer informatie & aanmelden: https://nsg.nl/nl/geluid_en_gezondheid