VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Symposium Kaderichtlijn Water Doelen 2027

donderdag 27 juni 2019

 
Tijd
09:00 tot 16:00 uur
Locatie
Huis ter Heide, Oud Zandbergen
 

Dilemma’s en oplossingsrichtingen

Op donderdag 27 juni organiseren het ministerie van I&W, RWS, STOWA, IPO, UvW en KNW een symposium over de actualisatie van KRW-doelen en maatregelen. Op inhoudelijk en bestuurlijk vlak zijn nog veel dilemma’s die met het realiseren van deze doelen samenhangen. Het doel is om voor de dilemma’s verschillende scenario’s en oplossingen te schetsen die de Brede bestuurlijke tafel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater (DAWZ) als input kan gebruiken. Anderzijds dient de dag om ervaringen en kennis uit te wisselen en onduidelijkheden de wereld uit te helpen.

 

De bijeenkomst is bedoeld voor beleidsmedewerkers van waterschappen, RWS, provincies en rijk die zich bezighouden met de KRW, en de adviseurs en omgevingsmanagers die hen hierbij helpen.

 

In 2027 moet de waterkwaliteit op orde zijn. Waterbeheerders werken hard om dit te realiseren. Momenteel zijn ze in voorbereiding van het derde stroomgebiedsbeheerplanperiode (SGBP3). Uiterlijk in 2021 moeten de plannen rond zijn. De eerste bouwstenen zijn er:

  • de meeste systeemanalyses en doelgat-analyses zijn uitgevoerd;
  • de maatregelpakketten op globaal niveau zijn in beeld;
  • de eerste regionale analyses zijn afgerond;
  • de nationale analyse komt deze zomer met de eerste resultaten;
  • de gebiedsprocessen worden vormgegeven, etc.

Echter, er zijn nog een hoop vragen en dilemma’s, en de meningen verschillen. Een greep uit de dilemma’s:

  • Hoe vullen waterbeheerders en provincies het begrip ‘significante schade’ in?
  • Hoe gaan we om met maatregelen van derden?
  • Hoe gaan we om met afwenteling en in het specifiek belasting uit het buitenland?
  • Wat doen we als een maatregel niet nu haalbaar is, maar in de toekomst door functieverandering wel?
  • Wat gebeurt er als we maatregelen met disproportionele kosten opnemen in ons maatregelpakket en we ze niet uitvoeren? 

Kortom, een hoop vragen en dilemma’s. Tijd om de koppen bij elkaar te steken. Op 27 juni 2019 gaan we met deze vragen actief aan de slag in presentaties en workshops. We proberen de rode lijn te ontrafelen en te komen tot concrete scenario’s die we aanbieden aan de Brede bestuurlijke tafel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater (DAWZ). De bijeenkomst is een vervolg op de bijeenkomst die op 10 oktober 2018 is georganiseerd.

Kosten, aanmelden en info

Datum 27 juni 2019
Locatie Oud Zandbergen (Amersfoortseweg 18, Huis ter Heide)
Direct aan de A28, 20 minuten met OV vanaf Amersfoort CS
Tijd 09.00 uur ontvangst, 09.30 uur start, eind 16:00
Aanmelden https://knw1.typeform.com/to/IdgtGw  
Kosten: geen

Meer info: https://www.h2owaternetwerk.nl/knw-events/symposium-kaderrichtlijn-water-doelen-2027