VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

SENSE conferentie "Ons Toekomstige Energielandschap"

donderdag 20 juni 2019

 
Tijd
09:30 tot 17:00 uur
Locatie
Wageningen Campus
 

SENSE conferentie Ons Toekomstige Energielandschap

Hoe zorgen we gezamenlijk voor de zon- en windenergietransitie op land?

Wanneer: Donderdag 20 juni 2019, 9:30 – 17:00 uur
Waar: Wageningen Campus (Forum en Orion gebouw)
Voertaal: Nederlands

Kosten: € 25

Aanmelden: Voor het registratieformulier, klik HIER.
Meer info: SENSE

Doel van de conferentie

Elke energietransitie leidt tot grote veranderingen in het stedelijke en landelijke gebied, dus ook de transitie naar niet fossiele, duurzame energiebronnen. Deze veranderingen roepen weerstand op bij burgers, boeren, natuurbeschermers, politici en anderen. Deze conferentie wil inzicht geven in de verschillende ruimtelijke, sociale, financiële en politieke mogelijkheden om de energietransitie te realiseren, rekening houdend met de verschillende (soms conflicterende) claims op landgebruik, mogelijkheden voor multifunctioneel landgebruik en participatieve processen die het draagvlak voor de energietransitie kunnen vergroten.

Doelgroep

De conferentie wil een discussieplatform creëren voor de direct betrokkenen bij de energietransitie (RES-en, VNG, IPO, Waterschappen, energiemaatschappijen), industrie, beleid (ministeries, provincies gemeenten), NGO’s (natuur-, milieu- en landbouworganisaties) en onderzoekers*.
*met name onderzoekers die zich richten op de energietransitie; ontwerp, planning en inrichting van het landelijk en stedelijk gebied; participatieve processen; multifunctioneel ruimtegebruik, etc.

Programma

09:30  Registratie en ontvangst

10:00  Welkom door Prof. Ernst Worrell, hoogleraar Energie, grondstoffen en technologische verandering, UU

10:10  Dr Sven Stremke, Landschapsarchitect WUR en co-auteur van het boek “Energie en Ruimte: een nationaal perspectief”
De opgave: 35 TWh duurzame hernieuwbare elektriciteit opwekking door zon en wind op land

10:30  Dr Annemieke Traag (D66), gedeputeerde Provincie Overijssel voor de portefeuille Energie, Milieu en Europa
Het proces: klimaatakkoord en de regionale energiestrategieën (RES)

10:50  Mattijs Erberveld, Innovatie Coördinator Ruimte & Duurzaamheid RWS
Integratie van zonnepanelen en natuur

11:10  Prof. Adriaan Geuze, Landschapsarchitect en de oprichter en eigenaar van West 8 urban design & landscape architecture BV; betrokken bij Panorama Nederland
De uitdaging 1: een aantrekkelijk landschap in 2050: slimme integratie van ruimtelijke opgaven t.a.v. de energie transitie, klimaat adaptatie, landbouw transitie en verstedelijking
De Nederlandse traditie van land maken als basis voor de grote opgaves. De lezing appelleert aan het gebruikmaken van het slimme ingenieurs-denken dat werd gekoppeld aan succesvolle innovatie en implementatiestrategieën.

11:30  Prof. Dr Maarten Hajer, Scientific Director Pathways to Sustainability Universiteit Utrecht (voormalig directeur PBL)
De uitdaging 2: Verbeelding aan de macht: hoe transities democratisch vorm te geven

11:50  Discussie

12:10  Lunch pauze

13:00  Parallelle sessies (enkele pitches en ronde tafel discussies volgens het ‘world café’ format)
I. Multifunctioneel landgebruik (inclusief windparken en zonneparken)
II. Randvoorwaarden voor succesvolle participatieprocessen bij de ontwikkeling van energielandschappen
III. Financiële en sociale participatiemodellen voor zon en wind
IV. Ontwerpdilemma’s bij duurzame energie langs infrastructuur

15:00  Koffie en thee pauze

15:20  Samenvatting resultaten parallel sessies, vervolgacties, discussie

16:30  Borrel en netwerken

 

Parallelle sessies (pitches):

 • Multifunctioneel landgebruik (inclusief windparken en zonneparken)
  • Derk-Jan Stobbelaar (Lector Duurzaam Landschapsbeheer VHL): “multifunctionele ruimtelijke oplossingen voor het toekomstige energielandschap”
  • Meindert Willems (braining the future) “Bottom – Up: een balans tussen landschap, energie en mens”
  • Nol Molenaar (landschapsarchitect): “metamorphose: transformaties naar aantrekkelijke energielandschappen”
 • Randvoorwaarden voor succesvolle participatieprocessen voor de energietransitie
  • Sanne Akerboom (UU): participatieve besluitvormingsprocessen voor wind op land
  • Sanneke Kloppenburg (WUR): “Energieburgerschap als alledaagse vorm van participatie”
  • Dr Paul Koster (VU): 'Samen waarderen'
 • Financiële en sociale participatiemodellen
  • Prof. Ben Dankbaar: (stakeholder)participatieprocessen op het gebied van zon en wind
  • Helena Solman (WUR): “successful proactive and intrinsically-motivated engagement of societal actors in wind energy projects”
  • Bas Wijnen (vrijopnaam): “Participatie in zonneparken, hoe dan?”
  • Michel Arninkhof (Pure-energie): “Succesvolle financiële participatiemodellen voor zonneparken”
 • Ontwerpdilemma’s bij duurzame energie langs infrastructuur
  • Frank Stroeken (WING): Zonne-energie inpassen of nieuw landschap creëren? A37 als case.
  • (medewerker RWS): Ontwerpcriteria zon langs snelwegen.
  • (medewerker SEAC en Xi ontwerp): Hoe kunnen dijken multifunctioneel worden benut voor duurzame energiewinning?
  • (medewerker RWS): Bermnatuur of energiewinning in de berm. Wat is het effect van zonnepanelen op de biodiversiteit in de berm?

Uitkomsten van de conferentie

 • Inzicht in de mogelijkheden voor multifunctioneel landgebruik (inclusief windparken en zonneparken)
 • Randvoorwaarden en modellen voor succesvolle participatieve planningsmethoden
 • Financiële en sociale participatiemodellen
 • Overzicht kennisleemtes, onderzoeksvragen en beleidsinzichten