VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Collegesymposium: De kracht van Taal: over onzekerheid, risico's en veiligheid

donderdag 10 oktober 2019

 
Tijd
10:00 tot 15:00 uur
Locatie
TU Delft
 

De kracht van taal: over onzekerheid, risico’s en veiligheid

Collegesymposium TU Delft / De Kracht van Taal

Datum: 10 oktober, 120:00 - 15:00
Locatie: TU Delft, Mekelweg 2-10, Delft

Kosten: geen

Meer info & aanmelden: https://www.krachtvantaal.nu/ 

 

HOUDT VERMIJDBAAR OOK VERWIJTBAAR IN?
RISICO’S BEHEERSEN: WAT IS DAT EIGENLIJK?
ONZEKERHEID VERDWIJNT NIET DOOR RISICOBEREKENINGEN

 

Het is allerminst vanzelfsprekend dat we worden begrepen, zoals we begrepen willen worden. De woorden die we gebruiken zijn vaak niet eenduidig of ze zijn vaktechnisch en specifiek. Risicobeheersing-professionals drukken zich voor de buitenstaander veelal uit in abstracte bewoordingen. Hun boodschap is dan ook niet zondermeer eenduidig voor hen die besluiten nemen over onzekere situaties. “Zero risk tolerance” wat wordt daarmee eigenlijk gezegd? Want ook een niet-veiligheidsdeskundige of niet-risicomanager weet dat zonder het aangaan van een risico er niets kan worden ondernomen. Zo ontstaat een breed spectrum aan interpretaties, die veelal impliciet blijven. Dat maakt het mogelijk dat er een eigenaardige discrepantie kan ontstaan tussen wat partijen zeggen te willen aan risicobeheersing, onzekerheidsreductie en veiligheid en wat de werkelijkheid laat zien.


In het collegesymposium staat het thema centraal hoe door het taalgebruik over onzekerheid, risico’s en veiligheid we veel mist creëren over wat we eigenlijk bedoelen. In hoeverre is dat eigenlijk onbewust? Onzekerheid, risico’s en veiligheid zijn alledaagse woorden. Bij professionals maken ze deel uit van een abstracte denkwereld, die maar weinig lijkt op de werkelijkheid die we kunnen waarnemen. Wat we verbaal uitdragen, bijvoorbeeld in een risk governance code of beleidsdoelstelling, is hooguit op te vatten als een ideaal. Niets iets dat we echt willen. Met het uitdragen iets maatschappelijk te willen realiseren maakt men goede sier. Dat vervolgens vol overgave verwezenlijken wordt belemmerd door praktische bezwaren, die goed beschouwd andere onuitgesproken belangen dan risicobeheersing moeten dienen. Dit wetende, laat de vraag opkomen: “Welke ideeën over de werkelijkheid gaan schuil achter ons taalgebruik wanneer praten over het beheersen van risico’s?” Deze vraag is het thema van het collegesymposium.

Programma:

Vanuit verschillende disciplines van risicobeheersing, onzekerheidsreductie en veiligheid wordt de kracht van taal belicht. Vier lezingen zullen worden gehouden. Na elke lezing zal een panel doorvragen over de lezing. Dit losjes gebaseerd op de socratische gespreksmethode.   

Vier lezingen door:

  • Henk Bril. Werkzaam bij SABIC Lezing vanuit de invalshoek van de chemische industrie
  • Theo Kocken. Hoogleraar a/d/ VU, tevens CEO Cardano Group. Lezing vanuit de invalshoek van financial riskmanagement
  • Christien Brinkgreve. Hoogleraar a/d universiteit Utrecht. Lezing vanuit de invalshoek van taalgebruik
  • Martin van Staveren.  Adviseur VSRM, kerndocent opleiding Risicomanagement en Public Management a/d Universiteit Twente, auteur van ‘Risicogestuurd werken’ en ‘Risicoleiderschap’. Lezing vanuit de invalshoek van organisatieadviseur.

Dagindeling: start 10:00 uur einde 14:15 uur (napraten/wandelganggesprekken tot 15:00).

 

10:00 uur

Inleiding voorzitter en sponsor(s)

10:10 uur

Lezing 1e spreker, Henk Bril

10:35 uur

 

1e sessie paneldiscussie (kanttekeningen, vragen en verheldering)
10:55 uur Lezing 2e spreker, Theo Kocken

11:20 uur

Pauze

11:35 uur

2e sessie paneldiscussie

11:50 uur

Lezing 3e spreker, Christien Brinkgreve

12:15 uur

3e sessie paneldiscussie

12:35 uur

Lunch

13:25 uur

Lezing 4e spreker, Martin van Staveren

13:50 uur 4e sessie paneldiscussie
14:20 uur napraten/wandeganggesprekken

15:00 uur

Einde bijeenkomst