VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Kennistafel veiligheid Windturbines

donderdag 9 januari 2020

 
Tijd
09:00 tot 17:00 uur
Locatie
Antropia Cultuur- en Congrescentrum
 

Op 9 januari 2020 organiseert de Kennistafel veiligheid windenergie het congres Veiligheid Windenergie in Driebergen. Tijdens het congres zullen deskundigen de recente ontwikkelingen en kennis op het gebied van windenergie en veiligheid delen.

Het programma bestaat uit een kort plenair gedeelte, hierna staat het programma in het teken van kennisuitwisseling in verschillende deelsessies. In de deelsessies staan verschillende thema's centraal. De thema's zijn gekozen op basis van veelvoorkomende vragen bij de kennistafel in het afgelopen jaar. Bij het congres worden de volgende thema's uitgelicht:

  • Recente beleidsontwikkelingen externe veiligheid:

- De komst van het nieuwe Handboek risicozonering windturbines
- De komst van de Handleiding risicoberekeningen windturbines
- Windturbines en het Inwerkingtredingsbesluit van de Omgevingswet

  • Beleidsontwikkelingen veiligheid windturbines nabij vliegvelden
  • IJsval, ijsafslag en veiligheidsmaatregelen
  • Certificering van windturbines
  • Interne veiligheid windturbines

Voor alle thema's geldt dat er in het ochtendprogramma uitgebreid in wordt gegaan op de achtergrond en actualiteiten en dat de middagsessie ruimte bied voor diepgang en discussie met deskundigen van bijvoorbeeld het ministerie van IenW, de NEN, ontwikkelaars en adviesbureaus. De dag wordt afgesloten met een borrel.

U kunt zich online aanmelden voor het congres via de link: https://www.kennistafelveiligheidwindenergie.nl/