VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Online sessie: RES en MER

woensdag 28 oktober 2020

 
Tijd
16:00 tot 17:30 uur
Inschrijfperiode
dinsdag 7 juli 2020 t/m dinsdag 27 oktober 2020
Locatie
Online
 

Op 28 oktober a.s. organiseert de sectie m.e.r. van de VVM een (digitaal) café over de relatie tussen de regionale energiestrategie (RES) en MER. Het programma is nog in ontwikkeling, maar het idee is om te starten met een presentatie op landelijk niveau om daarna in te zoomen op een concrete regio. In het landelijke item wordt ingegaan op het Nationaal Programma (NP-RES) en de toetsing van de concept-RES-en door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Op regionaal niveau wordt een concept-RES van een van de 30 regio’s behandeld. Hoe wordt de milieuverantwoording uitgevoerd? Waar wordt op gelet en hoe vindt de effectbeoordeling plaats? De Commissie voor de m.e.r. is gevraagd om te reflecteren op de aanpak.

 

Meer info volgt nog.

Tarieven:

gratis   VVM-leden
€ 20,-  Reguliere deelnemers
€  7,50 Studenten geen lid

 

 

Inschrijven