VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

VMR webinar - Leergang Natuur

donderdag 8 oktober 2020

 
Tijd
14:00 tot 16:00 uur
Locatie
online
 

Tijdens deze VMR Leergang Natuur komen de ontwikkelingen in de wetgeving en jurisprudentie aan de orde met betrekking tot de gebiedsbescherming en daarnaast wordt gesproken over de soortenbescherming in relatie tot ruimtelijke aspecten. De bescherming van natuur is geregeld in de Wet natuurbescherming. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal deze wet komen te vervallen. Tijdens de leergang wordt dan ook ingegaan op de Aanvullingswet natuur Omgevingswet en het bijbehorende Aanvullingsbesluit. Ook wordt ingegaan op de relevante ontwikkelingen over het onderwerp stikstofdepositie.

De inleiders gaan in op de Wet natuurbescherming, de integratie in de Omgevingswet en de toepassing van het natuurbeschermingsrecht in de praktijk. Daarbij wordt ook ingegaan op de aanpassing van Natura 2000.

 

Het doel van de middag is dat de deelnemers kennis vergaren over de huidige en toekomstige regelgeving ter bescherming van de natuur en de toepassing daarvan in de praktijk, en een overzicht krijgen van de actuele jurisprudentie. Deelnemers aan deze middag kunnen tevoren ook vragen rondom hun eigen praktijk ter bespreking inbrengen. Ook tijdens het webinar kunnen vragen worden gesteld via chat.

 

Programma

Gebiedsbescherming

Spreker: Ralph Frins, Radboud Universiteit Nijmegen

Soortenbescherming

Spreker: Annelies Freriks, advocaat bij ELEMENT Advocaten

Stikstofdepositie

Spreker: Marieke Kaajan, advocaat bij ENVIR Advocaten

Vragen en discussie

 

Deelnemers kunnen tevoren specifieke vragen indienen, die tijdens de bijeenkomst zoveel mogelijk beantwoord zullen worden.

 

Voorzitter:

Harm Dotinga, Vogelbescherming Nederland en bestuurslid VMR

 

Kosten:

VMR-leden €175, niet-leden €350. VVM-leden krijgen 10% korting. Vermeld bij aanmelding dat je VVM-lid bent en dat je hier gebruik van wilt maken!