VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏
WWW VV CC0 henrijs @pixabay

Scheepvaart en klimaatverandering

Symposium

 

Scheepvaart is een vrij onzichtbare industrie die nauwelijks op de publieke radar staat. Goedkope brandstoffen maken van deze vervoerswijze een mega-vervuiler. Toch laat het klimaatverdrag van Parijs scheepvaart buiten beschouwing. Het symposium op dinsdagmiddag 15 november, dat op initiatief van de VVM-sectie Verkeer en Vervoer plaatsvindt bij Havenbedrijf Rotterdam, belicht de mogelijkheden om de vervuiling terug te dringen.

De wereldeconomie draait niet zonder internationale scheepvaart. 90% van al het transport wordt verzorgd door de internationale scheepvaart die de hele wereld voorziet van grondstoffen en producten. Aan de internationale scheepvaart kleven wel een aantal milieubezwaren. Hoogzwavelige brandstoffen worden op grote schaal ingezet en de schepen stoten daarmee veel SO2, NOx, fijnstof en CO2 uit. Deze uitstoot draagt sterk bij aan de verlaagde luchtkwaliteit in en rondom havens én door de verwachte groei ook aan wereldwijde klimaatverandering. De laatste jaren is er wel vooruitgang geboekt door de (geplande) invoering van meerdere internationale maatregelen, door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van de VN, die het gebruik van hoogzwavelige brandstoffen zal terugdringen.

De huidige bijdrage van internationale scheepvaart aan de wereldwijde uitstoot van CO2 is naar schatting 2,6%. De CO2-uitstoot door internationale scheepvaart valt niet onder het Klimaat-akkoord en de set aan klimaatverdragen van de VN. De IMO is gevraagd om regelgeving voor klimaatverandering te ontwikkelen voor de scheepvaart. De eerste maatregelen worden nu geïmplementeerd, maar het is onzeker of deze tot reductie van CO2-uitstoot zullen leiden. Over de stof Black Carbon lopen discussies over de mogelijke bedreiging voor het zee-ijs door toename van het scheepvaartverkeer in arctische gebieden.

Er is weinig druk vanuit de samenleving om de luchtemissies van scheepvaart te verminderen. Hoe dat kan wordt belicht tijdens het Symposium Scheepvaart & Klimaatverandering. Ook wordt ingegaan op de bijdrage van internationale scheepvaart aan luchtkwaliteit en klimaatverandering, nu en in de toekomst, en het beleid van de IMO, de EU en Nederland.

Programma

13:30 uur Inloop met koffie en thee 
14:00 uur Welkom en introductie door Judith van Leeuwen (WUR)
14:10 uur Regelgeving en maatregelen vanuit I&M door Dick Brus (ministerie van I&M)
14:25 uur Uitstoot, trends en mogelijke maatregelen door Jan Hulskotte (TNO)
14:40 uur Praktijkimplicaties voor de scheepvaart door Sjoerd Hupkes Wijnstra
14:55 uur Rol Havenbedrijf Rotterdam in de vergroening van de scheepvaart door Jarl Schoemaker (Havenbedrijf Rotterdam)
15:10 uur Pauze
15:30 uur

Paneldiscussie o.l.v. Judith van Leeuwen (WUR)

Met Dick Brus (ministerie I&M), Jan Hulskotte (TNO), Merijn Hougee (Stichting Noordzee en Clean Shipping Index), Nick Lurkin (KVNR), Jarl Schoemaker (Havenbedrijf Rotterdam)

17:00 uur

Napraten en borrel

Verdere informatie

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van Rachel Heijne van de VVM.

Voorwaarden

Bij annulering na 8 november a.s. zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.

organisatie:  VVM sectie Verkeer en Vervoer
datum:  dinsdag 15 november 2016
tijd: 13.30 - 18.00 uur
locatie: Havenbedrijf Rotterdam, Wilhelminakade 909, 3072 AP Rotterdam
kosten
excl. BTW:

Vroegboekkorting tot 1 november 2016

VVM-leden € 29,50 | Studentleden € 7,50 | Niet leden € 49,50

Na 1 november 2016

VVM-leden € 34,50 | Studentleden € 7,50 | Niet leden € 57,50

delen: Download de flyer (PDF) 

Achtergrondinformatie:

Documentaire Seablind: www.seablind.org

Voor het weergeven van video's via Vimeo dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.

Lees hier het artikel Bernice Notenboom (Seablind) in de Correspondent: Vaar mee op de Esperanza en leer de ongekend vervuilende scheepvaart kennen

Luister hier naar het VARA Vroege Vogels item over Toekomst van de schone scheepvaart

UMAIL 20161115vv CC0 PublicDomainPictures @pixabay