VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏
WWW Header CC0 Owenusa @wikicommons

Sturing geven aan de Future Green City

Symposium 

Side-event van Future Green City 2016

 

Voor een succesvolle/leefbare Future Green City is het noodzakelijk in te steken op groen in brede zin, inclusief mobiliteit, logistiek, energievoorziening, en water- en gezondheidsaspecten. Op al deze terreinen zijn over de afgelopen jaren veel nieuwe initiatieven ontstaan waarin duurzaamheid een drijvende kracht is naast de snel ontwikkelende technologische mogelijkheden op het gebied van informatie en communicatie, mobiliteit en energiewekking. Deze initiatieven leveren vaak lokaal maatwerk, maar dreigen soms ook aan hun eigen succes ten onder te gaan. Om het potentieel aan duurzaamheidswinst ten volle te benutten is samenwerking en schaalvergroting nodig.

Sprekers:

  • Lot van Hooijdonk, wethouder Verkeer & Mobiliteit en duurzaamheid & milieu, Gemeente Utrecht
  • Erwin Kerkhof, planadviseur ruimtelijke ordening en stedelijk water, Waterschap Aa en Maas / namens Green Deal Groene Daken, differentiatie belastingen
  • Richard Kooloos, directeur Sustainable Banking, ABN Amro
  • Marleen Lodder, onderzoeker & adviseur, Drift en Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Hendrik Jan Teekens, ontwerper water, Gemeente Enschede / namens Green Deal Groene Daken, differentiatie belastingen
  • Christine Wortman, adviseur Social Responsibility, Volker Wessels
organisatie:  VVM 
datum:  1 december 2016
tijd: 09:00-13:00
locatie: 1931 Congrescentrum Brabanthallen
Oude Engelenseweg 1, 5222 AA Den Bosch
Let op: bijgebouw van de Brabanthallen!
kosten
excl. BTW:

VVM leden € 29,50 | niet Leden € 59,50

Delen:

Bekijk tweets, twitter mee via #futuregreencity2016. Deel het Facebook Event en zeg daar ook dat je komt! Deel en like onze LinkedIn update

Download en deel de flyer   (PDF).

Programma

Een interactief programma, onder symposiumvoorzitterschap van Vera Dalm, ondersteund door Anne-Marie Bor voor de interactieve onderdelen. Doel is om verschillende partijen (overheid, bedrijfsleven, financiers, NGO’s) met elkaar in gesprek te brengen en op basis van kennis en ervaringen nieuwe ideeën te ontwikkelen.
Dit doen we door per thema steeds 2 sprekers met een verschillende achtergrond of perspectief te laten pitchen, waarop de zaal vervolgens in kleine groepjes met een centrale vraag aan de slag gaat.

09.00 uur Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur Aftrap door Vera Dalm (voorzitter VVM en directeur Milieucentraal) en Anne-Marie Bor (www.amborcreatie.nl)

Thema 1: Levenskwaliteit: Hoe kan de Future Green City bijdragen aan betere leefkwaliteit? 

Dat is breder dan een groene inrichting of een goede luchtkwaliteit: bewegen, aspecten als veiligheid - fysiek en sociaal - en eenzaamheid verdienen eveneens aandacht.

09.40 uur

Lot van Hooijdonk, wethouder Verkeer & Mobiliteit en duurzaamheid & milieu, Gemeente Utrecht

Christine Wortman, adviseur Social Responsibility, Volker Wessels

Groepsdiscussies

Thema 2: Ontwerp en samenwerking: Hoe realiseren we de Future Green City? 

Hoe kan de aanleg van infrastructuur bijdragen aan een duurzame of circulaire economie? En hoe organiseren overheid, burgers en bedrijven samen een Future Green City? Moet en kan duurzaamheid planmatig worden verwezenlijkt. En moet de samenwerking tussen overheid, burgers en bedrijven gefaciliteerd worden? Of geloven we dat de groene stad vanzelf wel werkelijkheid wordt door snel verlopende technologische veranderingen en nieuwe lokale initiatieven door ondernemers en burgers?

10.45 uur

Marleen Lodder, onderzoeker & adviseur, Drift en Erasmus Universiteit Rotterdam

Groepsdiscussies

11.15 uur korte pauze

Thema 3: Financiering: Hoe financieren we de Future Green City? 

Wat is de rol van overheid, burgers en bedrijven in de financiering van een FGC? Financierende instellingen verwachten rendement of een andere vorm van ‘ baten’. Innovatie kan worden versneld door een mozaïek aan financieringsvormen maar het ‘mozaïek’ kan ook een barrière zijn als deze vormen wegvallen? Kunnen andere samenwerkingsvormen (bijvoorbeeld partnerschappen in de keten) de financiering mogelijk maken of vergemakkelijken?

11.45 uur

Richard Kooloos, directeur Sustainable Banking, ABN AMRO
Hendrik Jan Teekens, ontwerper water, Gemeente Enschede / namens Green Deal Groene Daken, differentiatie belastingen
Erwin Kerkhof, planadviseur ruimtelijke ordening en stedelijk water, Waterschap Aa en Maas / namens Green Deal Groene Daken, differentiatie belastingen

Groepsdiscussies

12.30 uur Wrap-up met resultaten
12.45 uur

Afsluiting

Verdere informatie

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van Anne-Marie Bor en Herbert Aalbers van de VVM Sectie Duurzaam Ondernemen.

Voorwaarden

Bij annulering na 24 november 2016 a.s. zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.