VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 

 

 

SCIOS rekentool

Deelnemers aan de SCIOS cursussen van de VVM ontvangen de SCIOS rekentool inclusief één gratis update van de rekentool. De gratis update is uitsluitend beschikbaar in het jaar direct volgend op het jaar waarin de cursist de SCIOS cursus heeft gevolgd. Elke update werkt van 1 januari tm 31 december.

 

SCIOS rekentool - wat is het?

De rekentool geeft een volledige rapportage van een SCIOS scope 6 meting. Deze rapportage wordt door het bevoegd gezag geaccepteerd en omvat:

  • gegevens van de stookinstallatie;
  • de meetvlakbeoordeling en de meetpunten volgens NEN-EN 15259;
  • de opname en verwerking van de driftgegevens;
  • de referentiemeting en de drie traverse metingen;
  • de beoordeling van de homogeniteit van het rookgas volgens NEN-EN 15259;
  • de beoordeling van het meetresultaat t.o.v. de emissie-eis.

 

Los verkrijgbaar

De rekentool en bijbehorende updates zijn ook los verkrijgbaar. Indien u een losse rekentool aanschaft (zonder cursus) dan zijn de prijzen (excl. BTW) voor de eerste aanschaf voor 2024, inclusief één gratis update:

 tarief 

op naam van persoon (met vermelding bedrijfsnaam)

 

  € 872,88

op naam van bedrijf (zonder vermelding persoon)

 

€ 2.560,44

 

Updates

Na de éénmalige gratis update, kunt u nieuwe updates ontvangen tegen betaling. Bij bestelling vóór 1 december beschikt u gegarandeerd tijdig over de update voor het volgende jaar. De prijzen (excl. BTW) voor de update van 2024 zijn:

 reguliere tarief    tarief voor VVM-(instellings)leden 

op naam van persoon
(met vermelding bedrijfsnaam)

 

  € 290,96

 

€ 174,58

op naam van bedrijf
(zonder vermelding persoon)

 

€ 1.134,74

 

€ 669,20

 

Gebruiksvoorwaarden

De rekentool en bijbehorende updates zijn en blijven eigendom van VVM. Door betaling verkrijgt u voor een jaar het recht van gebruik. Dit recht is niet overdraagbaar aan derden. Het recht van gebruik van de persoonlijke rekentool is voorbehouden aan de genoemde persoon, het recht van gebruik van de bedrijfsrekentool is voorbehouden aan betrokkenen bij het genoemde bedrijf. De VVM is niet aansprakelijk voor de uitkomsten die de rekentool genereert.

 

Informatie en bestellen

Voor meer informatie en bestellen van rekentool en updates, neem contact op met het VVM bureau: uaerub.[antispam].@vvm.info, 030 - 23 22 989.