VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Goed toezicht boekKorting op boek 'Goed Toezicht'

Speciaal voor VVM-leden is er 15% korting op het veelgeprezen boek: Goed Toezicht: principes van professionaliteit, democratie en good governance (2014, Mediawerf, 800blz), door Dick Ruimschotel.

Uniek: Het boek Goed Toezicht laat de vele aspecten van toezicht zien. Wat is toezicht? Wat is goed toezicht? Wat is het verschil tussen toezicht en handhaving? Het boek is onmisbaar voor iedereen die zich professioneel met toezicht bezighoudt. Het boek fungeert als een opinievormend standaardwerk maar ook als een handig naslagwerk.      

De inhoud nader bepaald: Het eerste deel geeft de basis van toezicht aan in de vorm van de adequate toezichtscyclus. Onderwerpen als nalevings-analyse, strategie en evaluatie van effectiviteit komen aan de orde. In deel II komen alle vormen van toezicht aan de orde; centraal en decentraal overheidstoezicht, toezicht in het bedrijfsleven en bij semi-overheidsinstellingen, zelfs sociaal toezicht en goddelijk toezicht komen aan bod. Deel III plaatst toezicht in een groter verband; beleidsvorming, wetgeving en democratische principes. 

Korting op leergang Goed Toezicht 

De Leergang Goed Toezicht start 28 januari 2016. De leergang is toegespitst op toezicht bij de decentraal overheids-toezicht. VVM-leden ontvangen 15% korting op de leergang.

Nu we bijna dagelijks constateren dat toezicht onder een vergrootglas ligt, is een professionaliseringsslag onontbeerlijk. Daarom is in 2015 met succes een nieuwe leergang gestart, bestaande uit drie modulen van 2 dagen. Hierna bent u beter in staat om toezichtsplannen voor specifieke onderwerpen/ domeinen op te stellen, te beoordelen en effectief tot uitvoering te brengen. De leergang sluit aan bij kwaliteitscriteria (VTH). In januari 2016 start de volgende leergang.

Voor wie? Deze leergang is toegespitst op toezicht bij de decentrale overheid; provincies, gemeenten, RUD’s/omgevingsdiensten. De doelgroep bestaat uit afdelingshoofden, beleidsmedewerkers en projectcoördinatoren/projectleiders die de toezichtstrategie van hun organisatie (helpen) vormgeven.

Inhoud nader bepaald: Basis van de leergang is deel 1 van het boek Goed Toezicht: principes van professionaliteit, democratie en good governance. Om recht te doen aan de zich ontwikkelende toezichthouders bij de overheid, leggen we het accent op de onderwerpen die de professionaliteit en de effectiviteit nog het meest bepalen: de kwaliteit van de toezichtscyclus, analysetools om inzicht te krijgen in de aard en omvang van toezichtsproblemen en de verschillende interventiemogelijkheden binnen een toezichtsdomein. 

Voor meer informatie: zie de flyer van de leergang over werkwijze, leerdoel, opzet en data.

Aanbod VVM-leden: 15% korting 

Prijs boek: € 49,00 i.p.v. € 59,00.

Bestellen boek: e-mail uitgever Mediawerf, sunizalk.[antispam].@mediawerf.nl 

Informatie over leergangen en workshops: www.goedtoezicht.info 

Aanmelden leergang: www.goedtoezicht.info/inschrijven.html