VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Internationaal

De sectie Lucht en Klimaat vertegenwoordigt de VVM in de European Federation of Clean Air and Environmental Protection Associations (EFCA) en bij de European Aerosol Assembly.

De sectie Natuur- en Milieueducatie vertegenwoordigt de VVM bij de Benelux in de werkgroep Natuur- en milieueducatie / duurzame ontwikkeling. Deze werkgroep zorgt via Benelux-conferenties en frequent overleg dat de drie partnerlanden samen optrekken in leerprocessen in relatie tot met name natuur- en milieueducatie, educatie voor duurzame ontwikkeling, het delen van kennis, ervaringen, initiatieven, netwerken, etc. en het bekend maken en optimaal benutten hiervan in hun eigen landen.

Het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Integrative Environmental Sciences (JIES) is een 'society based journal' en eigendom van de VVM. Het wordt uitgegeven door Taylor & Francis.