VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏
WWW Header MP Hamer CC0 succo @pixabay

Milieu & Straf - deel 1

Strafrechtelijke versus bestuursrechtelijke handhaving van het milieurecht

Juridisch Café

 

De afgelopen jaren hebben milieutoezicht-houders en -handhavers meer strafrechtelijke mogelijkheden gekregen, zoals de Bestuurlijke Strafbeschikking milieu (BSBm). Daarnaast lezen we steeds meer over milieucriminaliteit, zoals dumping van chemisch afval van drugslabs en gesjoemel met afval. Reden voor de sectie Milieurecht en Praktijk van de VVM om een tweeluik van juridische cafés te organiseren over ‘Milieu & Straf’.

Het eerste juridisch café van het tweeluik vindt plaats op woensdag 7 december 2016. Centraal staan de ervaringen met strafrechtelijke instrumenten in het milieurecht, waarbij de vergelijking wordt gemaakt met de bestuursrechtelijke instrumenten. In het voorjaar van 2017 vindt het tweede juridisch café van het tweeluik plaats. Dit zal gaan over milieucriminaliteit. De datum hiervoor zal zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt op de website van de VVM.

Sprekers: Wouter van Asselt, senior beleidsadviseur handhaving bij de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) en Leendert de Bruin, raadgevend adviseur bij Heijmans.

In dit juridisch café zal een vergelijking worden gemaakt tussen strafrechtelijke instrumenten en bestuursrechtelijke instrumenten voor toezicht en handhaving. Strafrechtelijk kennen we de klassieke boete en gevangenisstraf; bestuursrechtelijk kennen we de last onder dwangsom en de last onder bestuursdwang. Andere instrumenten, zoals de bestuurlijke strafbeschikking milieu en de bestuurlijke boete zitten als het ware tussen het strafrecht en het bestuursrecht in. Men spreekt wel van 'bestuurlijk sanctierecht'.

We nemen in het juridisch café de instrumenten onder de loep, zowel vanuit de invalshoek van de overheid als die van het bedrijfsleven:

  • Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de strafrechtelijke en de bestuursrechtelijke instrumenten voor toezicht en handhaving?
  • In welke gevallen kan de overheid beter kiezen voor het strafrecht en wanneer is het bestuursrecht de beste optie?
  • Wat betekent het voor de werkwijze van toezichthouders en wat is in dit kader de rol van de Landelijke Handhavingsstrategie?

Vervolgens bespreken we hoe de verschillende aanpakken worden ervaren in het bedrijfsleven.

Tijdens de bijeenkomst is er ruime gelegenheid voor discussie en uitwisseling van ervaringen van de deelnemers.

Doelgroep: dit juridisch café is interessant voor iedereen die te maken heeft met toezicht en handhaving van het milieurecht, zoals toezichthouders/handhavers, boa's, juristen, adviseurs en milieumedewerkers bij bedrijven.

Programma

16:30 uur Inloop met koffie/thee en broodjes
17:00 uur Opening door dagvoorzitter Sandra Anzion (senior juridisch adviseur, Anzion juridisch advies)
17.10 uur Wouter van Asselt spreekt over de ervaringen van de OVIJ met het gebruik van de Bestuurlijke Strafbeschikking milieu (BSBm) en met de Landelijke Handhavingsstrategie (LHV)
17.40 uur Pauze met broodjes
18.00 uur Leendert de Bruin zal reageren op de presentatie van Wouter van Asselt en ingaan op de positie van bedrijven en van bedrijfsmedewerkers bij strafrechtelijke handhaving in vergelijking met bestuursrechtelijke handhaving
18.30 uur Discussie en verdere uitwisseling ervaringen
19.15 uur Netwerkborrel
20.00 uur Einde Juridisch Café

Verdere informatie

De organisatie van dit Juridisch Café is in handen van Sandra Anzion, bestuurslid van de Sectie Milieurecht en Praktijk. 

Voorwaarden

Bij annulering na 30 november a.s. zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. 

organisatie:  VVM sectie Milieurecht en Praktijk
datum:  woensdag 7 december 2016
tijd: 16:30 - 20:00 uur
locatie: VVM Bureau, Arthur van Schendelstraat 758, 3511 MK Utrecht
kosten
excl. BTW:

Vroegboekkorting VVM-leden t/m 27 november betalen dan slechts € 34,50 | NIET leden € 52,50

VVM-leden € 39,50 | Studentleden € 7,50 | Niet leden € 72,50

delen

Download en verspreid de flyer-20161207mp-juridischcafe-milieu-straf-1.pdf

Twitter mee via #milieurecht en @VVMOmgevingswet, bekijk tweets.

Deel het Facebook Event en geef daar ook aan of je gaat komen.

Deel en like onze LinkedIn update.

 

 

Vrouwe Justitia