VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Leden

De VVM vormt een netwerk van circa 1500 leden, waaronder managers, beleidsmakers, uitvoerders, wetenschappers, adviseurs, studenten en alle anderen die werken ‘in het milieu’. De professionele achtergrond van de leden is heel divers: zo huisvest de VVM onder meer juristen, planologen, bestuurs- en bedrijfskundigen, toxicologen, milieutechnologen, biologen, civieltechnici, geografen, chemici, economen en natuurlijk milieukundigen.

De leden van VVM vormen een divers gezelschap"

"Het leuke aan de VVM vind ik dat de leden een divers gezelschap vormen. Voor mij is het nuttig om te horen hoe vergunningverleners, handhavers en ingenieurs met hun werk bezig zijn, tegen welke problemen zij aanlopen en wat zij belangrijk vinden. Daardoor kan ik mijn werk beter doen en mijn cliënten beter advies op maat geven. Ook zijn de contacten handig op het moment dat ik in een zaak bijvoorbeeld technisch advies moet inwinnen. 

Daniella Nijman, Holla Advocaten, lid sinds 2011
https://nl.linkedin.com/in/dnijman

"In 2004 ben ik actief geworden binnen de VVM"

"Wanneer ik lid van de VVM ben geworden weet ik niet meer precies. Dat zal zo rond 2000 zijn geweest, enkele jaren na mijn afstuderen. In 2004 ben ik actief geworden binnen de VVM (toen de sectie vergunningverlening en handhaving, die nu sectie Milieurecht en Praktijk heet)."

Jos Dolstra, MWH Global, lid sinds 1999
https://nl.linkedin.com/in/josdolstra