VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Aanbieders van vaste kortingen

Goed Toezicht (nieuw)

Goed toezicht boekVVM-leden krijgen 15% korting op de leergangen en het boek Goed Toezicht. Goed Toezicht is een website rondom het boek Goed Toezicht; principes van professionaliteit, democratie en good governance, met leergangen, waar u aan kunt deelnemen. In drie modulen (twee dagen per module) wordt ernaar toegewerkt dat u beter in staat bent om toezichtsplannen voor specifieke onderwerpen/domeinen op te stellen, te beoordelen en te toetsen op effectiviteit in uitvoering. Aan het eind van deze leergang kunt u strategische inzichten vertalen naar uw eigen praktijk. Meer in het nieuwsbericht>>

Meer info: Goed Toezicht

 


Academie voor gedragsverandering

De Academie voor Gedragsverandering geeft VVM-leden 15% korting op de opleidingen Gedragsverandering (voor leidinggevenden / door communicatie). Tijdens de opleiding Gedragsverandering krijg je meer inzicht in het tot stand komen van gedrag van mensen en leer je hoe je gedrag kunt beïnvloeden.

Meer info: Academie voor gedragsverandering 

 

BSI

BSI (British Standards Institute) ontwikkelt standaarden en normgerelateerde trainingen (o.a. ISO 14001, ISO 50001, MVO, Bereken uw CO2 uitstoot). BSI helpt u op weg naar een betere afstemming tussen het gewenste niveau en het in praktijk brengen van deze (milieu)kennis. VVM-leden krijgen 15% korting op elke training, ongeacht het onderwerp. Gebruik hiervoor de promocode: VVM15PRO.

Meer info: bsigroup.nl of download de trainingscatalogus.

 

Bureau MVO

Wilt u beginnen met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Voordelen behalen door praktisch met MVO aan de slag te gaan? Of het draagvlak voor MVO en duurzaamheid in uw organisatie vergroten? Wij helpen u de kansen te benutten die MVO uw organisatie te bieden heeft met de praktische in-company workshop "Starten met MVO". Bureau MVO biedt VVM leden 50 euro korting voor deze praktische workshop.

Meer info: startenmetmvo.nl

 

Earth Charter Nederland

Earth Charter Nederland biedt VVM-leden 10 korting op Earth Charter Masterclasses en cursussen (vermelden bij aanmelding). Earth Charter Nederland (EC NL) is een flexibel en open platform van samenwerkende organisaties die zich inzetten om het Earth Charter in Nederland tot leven te brengen en breder bekend te maken. Momenteel wordt EC NL gedragen door NCDO, UPEACE The Hague, Inner Sense en Earth Charter Vrienden. EC NL biedt informatie via haar website, folders en publicaties en organiseert inspirerende bijeenkomsten en masterclasses.

Meer info: earthcharternederland.nl.

 

Emissierechten.nl

Emissierechten.nl organiseert twee keer per jaar de studiedag CO2 emissiehandel, waarin de belangrijkste juridische en praktische aspecten rondom emissiehandel aan de orde komen. VVM-leden krijgen €100,- korting op deze cursus en kunnen vrijblijvend 1x met een vraag over CO2-rechten contact opnemen met Jos Cozijnsen.

Meer info: emissierechten.nl

 

Euroforum / Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid

Euroforum / Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid organiseert diverse symposia op het gebied van Milieu. VVM-leden krijgen 20% korting op de toegangsprijs (vermelden bij aanmelding).

Meer info: sbo.nl

 

Geoplan

Geoplan biedt een 80-tal cursussen op de vakgebieden milieu, ruimtelijke ordening en bouwen. Voor VVM-leden krijgen 10% korting! (vermelden bij aanmelding).

Meer info: geoplan.nl

 

impactRegisseur

De impactRegisseur is opgericht door Juliet de Barbanson om een bijdrage te leveren aan een effectieve samenwerking tussen overheid en burgers met gesprekken die impact hebben. Om te laten zien hoe je een proces kan regisseren en een impact optimaal resultaat kunt bereiken. Gesprekken voeren die tot creatieve oplossingen leiden met inbreng van alle betrokkenen. VVM-leden krijgen korting op de driedaagse masterclass ImpactRegisseur. Zij mogen gratis een collega/vakgenoot meenemen. Op andere cursussen/workshops ontvangen VVM-leden ook een korting, informeer daarnaar bij de organisator.

Meer info: impactregisseur.nl

 

International Management Forum

International Management Forum (IMF) is gespecialiseerd in het uitgeven van schriftelijke praktijkcursussen en het organiseren van tal van (veelal certificerende) opleidingen en trainingen, onder andere op het gebied van risicomanagement en veiligheid. IMF is al meer dan 25 jaar in Nederland en internationaal in meer dan 40 verschillende landen.

In samenwerking met de VVM kunt u tot maar liefst € 300,- korting krijgen op uw deelname aan diverse cursussen. Bekijk de website om te zien welke opleidingen voor u zijn geselecteerd via Besloten Pagina's > Lidmaatschap > Kortingcodes.

 

Klimaatplein

Het Klimaatplein heeft als doel een versnelling teweeg te brengen in de reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Die versnelling realiseren we door organisaties te informeren, inspireren en activeren om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Hiermee leveren we een bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering. VVM-leden krijgen korting op bepaalde activiteiten van klimaatplein. Kijk hier de voor actuele activiteitenlijst>>

Meer info: klimaatplein.com

 

Nederlandse Stichting Geluidshinder

Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) organiseert met enige regelmaat bijeenkomsten over een actueel geluidsonderwerp. VVM-leden krijgen 25% korting op deze bijeenkomsten, waaronder de Jaarlijkse Geluidshinderdagen. Gebruik maken van deze korting, klik hier voor de actiecode (eerst inloggen).

Meer info: nsg.nl

 

PAO

Stichting PAO (Post Academisch Onderwijs) helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van korte postacademische cursussen en langere opleidingen op technisch gebied. VVM-leden krijgen korting op verschillende relevante cursussen. Kijk hier voor de PAO opleidingen en cursussen waar u korting voor krijgt. U dient altijd uw VVM-lidnummer te vermelden.

Meer info: pao-tudelft.nl

 

PHOE

PHOE (stichting Post Hoger Onderwijs Energiekunde) geeft elk jaar een aantal cursussen op het gebied van Energie. De doelstelling van PHOE is het bevorderen, ontwikkelen en verzorgen van onderwijs en scholing op Post Hoger Onderwijsniveau van personen die zich willen bekwamen voor het beroep van energieconsulent. VVM-leden krijgen € 75,- korting op een cursus. Vermelden bij aanmelding.

Meer info: phoe.nl

 

Provero

Provero is de Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en ICT. Provero biedt een platform voor alle digitaal denkenden en werkenden binnen de ruimtelijke ordening. VVM-leden krijgen 10% korting op de bijeenkomsten bij Provero. Gebruikmaken van de korting kan, wanneer je bij aanmelding voor de activiteit vermeld dan je VVM-lid bent en van deze korting gebruik wilt maken.

Meer info: provero.nl

 

SME Advies

Duurzame ontwikkeling wordt gekenmerkt door complexe vraagstukken, waarbij meerdere partijen samen tot nieuwe oplossingen moeten komen. Oplossingen die partijen niet alleen kunnen creëren. SME Advies zorgt voor de regie en de inhoud van deze processen. SME Advies biedt verschillende cursussen aan. VVM-leden krijgen 10% korting op de cursusbedragen!

Meer info: sme.nl

 

VMR

VMR (Vereniging voor Milieurecht) organiseert jaarlijks meerdere bijeenkomsten over actuele ontwikkelingen in het milieurecht. VMR biedt VVM-leden 10% korting op de prijs voor niet-VMR leden op hun bijeenkomsten. Vermeld bij aanmelding dat je VVM-lid bent en dat je hier gebruik van wilt maken!

Meer info: milieurecht.nl

 

VNCW

VNCW (Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven) geeft VVM-leden korting op haar jaarlijkse congres. VVM-leden krijgen € 49,- korting op de entreeprijs van € 199,-. Dit jaar vindt het congres op 25 september plaats. Vermeld bij inkoopnr 'Korting lid VVM'.

Meer info: vncw.nl

Aanmelden: chemiebeurs.nl