VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe leefbaarheidsprijs

Geplaatst op 31-05-2017  -  Categorie: Algemeen

Tijdens het nationale congres en beurs Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit (GTL), dit jaar op 7 en 8 november, vindt de uitreiking plaats van een nieuwe award voor de kwaliteit van de leefomgeving. Doel is het stimuleren van de aandacht voor een integrale benadering van omgevingsproblemen.

Kanshebbers op de award moeten aansprekende initiatieven die leiden tot een betere kwaliteit van de leefomgeving. Dit betekent dat een product of project goed moet ‘scoren’ op minimaal twee - maar liefst meer - van de volgende aspecten:

  • luchtkwaliteit
  • geluid
  • CO2 reductie / energiebesparing
  • verkeersveiligheid 

Categorieën
Er zijn prijzen in drie categorieën waarvoor genomineerd kan worden:

  • Producten: een innovatie die bijdraagt aan verbetering van het leefklimaat;
  • Gemeenten: een lokale koploper op leefomgevingsgebied;
  • Bedrijfsleven: een bedrijf dat zich inspant om de leefklimaat te verbeteren.

Details over de beoordelingscriteria worden binnenkort bekend gemaakt.

Samenstelling jury

  • Voorzitter: Jacqueline Cramer (hoogleraar duurzaam ondernemen en oud-minister van VROM)
  • Lid: Robert Goevaers (expert Green Deals)
  • Lid: Gilles Janssen (expert Omgevingswet) 

Meer informatie: www.gtlcongres-beurs.nl