VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

VVM-lid Jan Weerts geregistreerd als Chartered Engineer

Geplaatst op 09-02-2017  -  Categorie: Algemeen

VVM-lid Jan Weerts, Afdeling Vergunningen, RUDZL is nu officieel geregistreerd als Chartered Engineer in de werkvelden Chemical Engineering and High Tech Systems.

Op 8 februari 2017 tijdens de “Greet and Meet” bijeenkomst van de Afdeling Duurzame Technologie van KIVI kreeg Jan Weerts de speld opgestoken van KIVI Directeur Micaela dos Ramos als erkenning van zijn succesvol afgeronde aanvraag voor Chartered Engineer in de werkvelden Energy and Environmental Engineering.
Deze bijeenkomst werd gehouden door de KIVI Afdeling Duurzame Technologie in Driebergen, waarbij gebrainstormd werd over de nadere uitwerking van het KIVI jaarthema “Circulaire Economie”. Dit thema zal in de jaren 2017 en 2018 de rode draad zal zijn van de vele KIVI activiteiten, verspreid door ons hele land.

Jan heeft in december 2015 zijn aanvraag voor deze registratie gedaan bij de speciale KIVI afdeling voor de Chartered Engineering Structure. Via zijn Engelstalige CV en zijn Engelstalige portfolio, een tweetal interviews met Engels als voertaal en een Engelstalige presentatie werd hij door de beoordelingscommissie voorgedragen voor deze Europees erkende kwalificatie als TU Ingenieur.
In de komende jaren zal hij via zijn “Continuous Professional Development” moeten blijven aantonen, dat hij blijft voldoen aan de kwalificaties als Chartered Engineer.
In december 2016 waren in geheel Nederland 30 ingenieurs, verspreid over de diverse ingenieurs disciplines, die deze Europese erkenning hebben behaald.

Voor meer informatie over de Chartered Engineer Structure verwijzen wij u naar:
https://www.kivi.nl/afdelingen/professional-registration