VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 
 

Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar, bekijk hem online.

Header VVM Nieuwsbrief
 

VVM nieuwsbrief Oktober 2016

 

De VVM is het kennis- en relatieplatform van milieuprofessionals. Met bijeenkomsten, congressen, cursussen en het tijdschrift Milieu werkt de VVM aan het verder professionaliseren van haar ruim 1600 leden. Maak voor € 65,- een half jaar kennis met de VVM voor een half jaar en neem een proef­lidmaatschap.

VVM Bureau
Postbus 19039
3501 DA Utrecht
t. 030 - 232 29 89
f. 030 - 232 80 41
e.
uaerub.[antispam].@vvm.info
i. www.vvm.info

 

VVM op Twitter, LinkedIn & Facebook

twitter.com/VVMBureau
twitter.com/RachelHeijne
twitter.com/hetMILIEUblad

VVM op LinkedIn
VVM-groep op LinkedIn
Facebookpagina VVM

 

VVM nieuws

Rachel Carson Milieuscriptieprijs

De voorselectiecommissie van de Rachel Carson Scriptie prijs heeft 2 HBO-scripties en 4 WO-scripties genomineerd. De HBO-genomineerden zijn Thijs de Boer (Saxion Hogeschool) en Anne-Marie van Noord (HAS Hogeschool). De WO-genomineerden zijn Bart Crezee (Universiteit Utrecht), Kristian Kristensen (Vrije Universiteit Amsterdam), Annemerel Mol (Wageningen Universiteit) en Aagje van Meerwijk (Rijksuniversiteit Groningen). De jury zal de winnaars aanwijzen. Op 17 november 2016 krijgen alle genomineerde kandidaten de kans hun scriptie te presenteren en de winnaar wordt dan bekend gemaakt. U bent van harte uitgenodigd de presentaties bij te wonen. Lees meer>>

 

Oproep: VVM zoekt vrijwilliger pr/communicatie

Voor het bekend maken van de VVM activiteiten zoekt de VVM een vrijwilliger voor ongeveer 8 uur per week. Het betreft een vrijwilligersfunctie waarbij je de kans krijgt om mee te draaien in de organisatie en relevante werkervaring op te doen. Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding van ? 75,- per maand. De 8 uur per week is flexibel in te vullen bij ons op kantoor, met een minimum van 4 uur op donderdag tussen 9 en 5. Meer info over de vacature>>

 

Boek: From sea to source

In alle wereldzeeën leven vissen die voor hun voortplanting rivieren en beken opzwemmen. Door klimaatverandering en menselijke bouwwerken wordt dit natuurgebeuren meer en meer geblokkeerd. Dit boek (ook in pdf) bevat de bevindingen van onderzoek hiernaar. Lees meer>>

 

Milieu Compact en tijdschrift Milieu

Indien u zich nu abonneert op Milieu Compact, ontvangt u er gratis het VVM-lidmaatschap ter waarde van € 125,00 per jaar bij. Dit betekent dat u 23x per jaar Milieu Compact ontvangt, plus minstens 6x per jaar Tijdschrift Milieu en profiteert van de ledenkortingen op de vele activiteiten van de VVM. Meer weten?

 

VVM(-leden) in het nieuws

Regelmatig is VVM of zijn VVM-leden in het nieuws, bekijk hier het overzicht. Bent u in het nieuws geweest, geef dit dan aan ons door via uaerub.[antispam].@vvm.info, met een link naar het artikel of naar het programma.

 

Laatste nieuwe berichten:

  • VVM-lid Peter van der Laak heeft een column geschreven voor de blog van JS Consultancy met de titel: "Omgevingswetaanpak m.e.r. benadeelt het milieu". Lees meer>>

 


Vacatures

 

Vacture medewerker Milieu bij Attero

Attero is een krachtige en energieke speler op de Nederlandse afvalmarkt. Er wordt gezocht naar iemand die de compliance op milieugebied voor wet- en regelgeving en naleving van vergunningen beheert. Je ondersteunt de operationele locaties hierin en adviseert hierover aan het management. Verder initieer je milieuonderzoeken en voer je (minder complexe) vergunningtrajecten uit.

Lees meer>>

 VVM activiteiten

 

Dag van de Omgevingswet 2016

Symposium |
6 oktober | Provinciehuis Zuid-Holland | Den Haag

Aanstaande donderdag is de Dag van de Omgevingswet plaatsvinden. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar, meldt u snel aan!

Meer informatie vindt u op www.dagvandeomgevingswet.nl

 

Nut en noodzaak van agrarisch natuurbeheer

VVM-café |
19 oktober | 17:30-20:30 | Utrecht

Over subsidies voor agrarisch natuurbeheer is het afgelopen jaar veel discussie geweest. Dit komt vooral door het uitblijven van concrete resultaten en de relatief hoge kosten. Er is zeker ruimte voor verbetering, maar agrarisch natuurbeheer draagt wel degelijk bij aan het stimuleren van de biodiversiteit in ons land.

Meer info & aanmelden >>

 

Lassen en solderen van metalen

Werkbezoek |
1 november | 14:00-17:00 | Installatiebedrijf Smit | Schalkwijk

Deze informatiemiddag van VVM-sectie Milieurecht en Praktijk over lassen en solderen van metalen geeft u uitleg over de verschillende methoden en de emissies die daarbij zijn toegestaan. Na de theorie, krijgt u ook de praktijk te zien.

Meer info & aanmelden >>

 

Werkbezoek over antigeluid

Excursie |
2 november | 15:00-17:30 | Merford | Gorinchem

Antigeluid is een geluid dat een ander geluid opheft door een tegengestelde fase. De tegenfase kan ontstaan door reflectie, maar ook met elektronica en een luidspreker bewust gegenereerd worden. Hoe wordt dit toegepast om geluidsoverlast tegen te gaan? Ga mee op bezoek bij Merford. Verder zal Peutz haar visie hierop geven!

Meer info & aanmelden >>

 

Natuurlijk Waardevol

Symposium |
9 november | 17:30-21:00 | VVM bureau | Utrecht

Kunnen we de natuur weer een centralere plek geven in ons dagelijks leven? Is het mogelijk om de natuur meer haar gang te laten gaan op de plekken waar we produceren, recreëren en ons verplaatsen? Kom en hoor inspirerende verhalen en voorbeelden!

Meer info & aanmelden >>

 

Scheepvaart en klimaatverandering

Symposium |
15 november | 13:30-18:00 | Havenbedrijf Rotterdam | Rotterdam

De wereldeconomie draait niet zonder internationale scheepvaart. Hieraan kleven wel milieubezwaren. Vrachtschepen stoten veel SO2, NOx, fijnstof en CO2 uit. Waar staat de scheepvaartindustrie als het aankomt op het verminderen van deze uitstoot?

Meer info & aanmelden >>

 

Van weten naar doen - onduurzaam gedrag ontrafeld

VVM Café |
16 november | 17:30-20:30 | VVM bureau | Utrecht

Als milieukundige of energie-expert weet je wat duurzaam gedrag is. Je vertelt het dagelijks aan de wereld. Je werkt en bouwt eraan. Maar waarom is het dan toch zo lastig om het thuis ook door te voeren? Toch dat stuk vlees op je bord, toch die vliegvakantie naar Bali. Waarom doen we dat?

Meer info & aanmelden >>

 

Uitreiking Rachel Carson Milieuscriptieprijs

Uitreiking |
17 november | Utrecht

Tijdens deze feestelijke bijeenkomst op het VVM bureau zullen de 6 genomineerden voor de prijs hun scriptie presenteren en zal de jury de winnaar bepalen.

Meer informatie vindt u op milieuscriptieprijs.nl

 

Relevant 2016 Symposium |
24 november | Rijtuigenloods | Amersfoort

Het jaarcongres Relevant 2016, hét congres over Externe Veiligheid heeft dit jaar een razend actueel thema: 'Kansen voor veiligheid in de Omgevingswet'. De Omgevingswet betekent een grote verandering in het omgevingsrecht. Centraal staat het bundelen van milieu- en ruimtebeleid en ruimte te bieden aan nieuwe ontwikkelingen.

Meer info & aanmelden >>

 

Sturing geven aan de Future Green City

Symposium | side-event Future Green City |
1 december | 09:00-13:00 | Brabanthallen | Den Bosch

Voor een Future Green City is het noodzakelijk in te steken op groen in brede zin, inclusief mobiliteit, logistiek, energievoorziening, en water- en gezondheidsaspecten. Dit symposium gaat in op thema's als disruptie of regulering, ontwerp en levenskwaliteit. Interactief gaan we op zoek naar kansen en dilemma's, businessmodellen en bestuurlijk perspectief.

Meer info & aanmelden >>

 


VVM Cursussen

Klik hier voor een overzicht van alle cursussen die VVM heeft.

 

Cursus Emissiemetingen voor SCIOS  

2-daagse cursus | 11 november en 9 december | Sectie Lucht en Kiwa Training

Deze cursus geeft de inspectiebedrijven de mogelijkheid om aan de verplichtingen te voldoen uit het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties waarin is opgenomen dat emissiemetingen mogen worden uitgevoerd door geaccrediteerde laboratoria en SCIOS scope 6 gecertificeerde bedrijven.

Meer info & aanmelden >>

 

Cursus Rekenen aan Luchtkwaliteit en depositie 

4-daagse cursus | 1, 8, 15 en 22 december | Sectie Lucht

De VVM-cursus 'Rekenen aan Luchtkwaliteit en depositie' combineert het bieden van inzicht in atmosferische verspreidings- en depositieprocessen met het opdoen van ervaring bij het zelf uitvoeren van berekeningen; daarbij wordt ook het kader van de huidige regelgeving besproken. De cursist wordt aan de hand van cases toegerust om meer complexe verspreidingsproblemen succesvol aan te pakken en leert de kwaliteit van de uitkomsten van berekeningen te beoordelen.

Meer info & aanmelden >>

 

Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie

Opleiding | start 19 januari 2017 | PAOTM, PKL en VVM

De samenleving vraagt om goed opgeleide professionals en experts op het gebied van luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie. De breedte en complexiteit ervan is groot. Deze opleiding geeft u een stevige basis voor uw werkzaamheden op het gebied van luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie.

Meer info & aanmelden >>

 

Brzo in de bedrijfspraktijk

2-daagse cursus | 20 en 27 januari 2017

Het 'Besluit risico's zware ongevallen 2015' heeft veel veranderd in handhavingsland. De tweedaagse VVM-cursus behandelt niet alleen alle verplichtingen die hieruit voortvloeien, maar geeft u bovendien een verrassend inkijkje in de wijze waarop de overheid toezicht houdt.

Meer info & aanmelden >>

 

Verdiepingsdag Brzo in de bedrijfspraktijk

1-dagscursus | 10 februari 2017

In de praktijk blijkt veel onduidelijk over de eisen en verplichtingen die voortvloeien uit het besluit Risico Zware Ongevallen. Tijdens deze verdiepingsdag leggen ervaren docenten aan de hand van concrete voorbeelden uit wat het Brzo wel en niet van de QHSE-specialist vraagt.

Meer info & aanmelden >>

 


Activiteiten i.s.m. VVM

 

Future Green City

Congres |
29 november-1 december | Den Bosch

De stedelijke inrichting heeft behoefte aan nieuwe visies, mogelijkheden en technieken. Future Green City is een prachtige gelegenheid om alle kennis te delen en nieuwe kennis op te doen. Het is een inspirerend vakevent waar alle disciplines samen komen voor een leefbare stad met toekomst. Future Green City gunt u een blik in de toekomst met innovatieve concepten maar biedt ook concrete oplossingen om vandaag al mee te beginnen.

Meer info & aanmelden >>

 

Learning and Innovations in Resilient Systems

Symposium | 23 & 24 maart 2017 | Heerlen

Call for papers deadline: 15 oktober 2016

Op 23 en 24 maart 2017 organiseert de OU-faculteit Management, Science & Technology in Heerlen een internationaal Symposium 'Learning and Innovations in Resilient Systems'.

Meer info & aanmelden >>

 


Overig nieuws

 

Hogeschool Utrecht heeft nu ook een Green Office

Na een half jaar voorbereidingen getroffen te hebben, heeft Green Office HU zich gehuisvest op Padualaan 97 met poefjes, banners en werkplekken die voor iedereen beschikbaar gesteld worden. Samen met medewerkers en studenten wil Green Office HU zich inzetten voor duurzaam onderwijs. Meer informatie>>

 

Master Case Day Civiele Techniek op zoek naar casussen

Tijdens deze Master Case Day op 22 november gaan civiele master studenten actief aan de slag met cases van grote civiele bedrijven waarin ze multidisciplinair leren samenwerken. De studenten zitten goed in de stof en de huidige ontwikkelingen in de civiele wereld. Heeft u een casus voor ze? Voor vragen over de criteria en meer informatie: gtic-yadesacretsam.[antispam].@tudelft.nl>>

 


Activiteiten derden

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van activiteiten derden.

 

New Energy Lab: Nieuwe energie in de wijk met Smart Solar Charging 

Lezing 11 oktober | Utrecht

Kosten: gratis

Meer informatie: Utrecht Sustainability Institute

Alle actuele ins & outs over elektrische rijden op lokaal opgewekte zonne-energie.

 

Lezing en discussie: Sustainable Development Goals 

Lezing 12 oktober | Utrecht

Kosten: gratis

Meer informatie: Utrecht Sustainability Institute

Voertaal is Engels. Hugo von Meijenfeldt about the chances in The global report SDG Index & Dashboards and how to follow-up.

 

VMR Speciaal: Externe Veiligheid  

VMR Speciaal 13 Oktober | Utrecht

Kosten: VMR-leden gratis, niet-leden €85,-.

Meer informatie: Milieurecht.nl

Recente ontwikkelingen op het gebied van externe veiligheid: de risico's van activiteiten met gevaarlijke stoffen voor de omgeving.

 

Summerschool Ontwerp de Zelfredzaamheid 

Summerschool 17-19 Oktober | Utrecht

Kosten: gratis voor studenten en pas afgestudeerden.

Meer informatie een aanmelden: Kennislab voor urbanisme

Summerschool met een ontwerpwedstrijd die gaat over zelfredzaamheid in de puurste vorm. Hoe kunnen omwonenden zelf bijdragen aan hun veiligheid?

 

Herman Philipse in gesprek met Marjan Minnesma 

Bijeenkomst 18 oktober | Utrecht

Kosten: gratis

Meer informatie: Utrecht Sustainability Institute

Prof. dr. Herman Philipse (Filosofie, UU) gaat met Marjan Minnesma (directeur Stichting Urgenda) in gesprek over idealisme en realisme in het klimaatdebat.

 

Dick de Zeeuw Lezing 2016 met Marjan Minnesma 

Lezing 20 Oktober | Den Haag

Kosten: gratis

Meer informatie: Dick de Zeeuw foundation

Aanmelden via: eciffo.[antispam].@dickdezeeuw.nl

Marjan Minnesma houdt 6e Dick de Zeeuwlezing over de onduurzame keuzes in het Nederlandse energiebeleid. De lezing is in het Engels.

 

Master Case Day Civiele Techniek 

Master Case Day 22 november | Delft

Voor masterstudenten en young professionals (professionals, starters of trainees met max. 5 jaar werkervaring)

Meer informatie: gtic-yadesacretsam.[antispam].@tudelft.nl

Master Case Day waarin civiele masterstudenten en young professionals actief aan de slag gaan met cases van grote civiele bedrijven.

 

Benelux-conferentie NME

22-24 november 2016 | Eupen | België

Kosten: gratis

Informatie: Réseau Idee

Grensoverschrijdend brainstormen over "Kan natuur- en milieueducatie als hefboom voor verandering fungeren in een wereld in crisis?"

 

Pollutec 2016 

Vakbeurs 29 november - 2 december | Lyon | Frankrijk

Kosten: gratis bij voorregistratie op de website met de code CVET

Meer informatie: Pollutec.com

De Pollutec 2016, toonaangevende vakbeurs met oplossingen voor de milieu- en energiesector, brengt exposanten en vakbezoekers uit de hele wereld bijeen. Contact in Nederland: ofni.[antispam].@promosalons.nl.

 Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit met deze unieke code: .