VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 

 

Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar, bekijk hem online.

Header VVM Nieuwsbrief
 

VVM nieuwsbrief Oktober 2017

De VVM is het kennis- en relatieplatform van milieuprofessionals. Met bijeenkomsten, congressen, cursussen en het tijdschrift Milieu werkt de VVM aan het verder professionaliseren van haar 1500 leden. Voor € 125,- per jaar bent u al lid van de VVM.

VVM Bureau
Postbus 19039
3501 DA Utrecht
t. 030 - 232 29 89
f. 030 - 232 80 41
e.
uaerub.[antispam].@vvm.info
i. www.vvm.info

VVM nieuws

 

Sectie Data

Op de Nationale Milieudag over (big) data werd nog eens duidelijk dat het ook op milieugebied bruist in digitaal Nederland. Data snijdt dwars door alle thema's heen: sensoren voor omgevingskwaliteit of afval, slimme meters, digitale vergunningsstelsels, indicatoren, datahuizen en kaartenhuizen. Beleidsmakers, onderzoekers en bedrijven staan aan het begin van een nieuw digitaal huwelijk. Voor welke vragen zullen we staan, welke oplossingen zijn er (nodig)?

De Sectie Data wil problemen en oplossingen, vragen, kennis en kunde verbinden. We gebruiken nieuwe werkvormen en richten de blik naar buiten. Wil je een actieve bijdrage leveren aan deze sectie of meer informatie? Meld je aan bij Rachel Heijne: enjieh.r.[antispam].@vvm.info

 

Profileren in de Dag van de Omgevingswet congresbundel

Wilt u uw organisatie of activiteit uitlichten in de congresbundel, bekijk dan de mogelijkheden en tarieven in de tarievenkaart.

 

 

Advertorial 

 

 ovo-prijsvraag-1-1

 

 

OVO ontwerpwedstrijd 2017 

Ontwerp Veilige Omgeving organiseert een ontwerpwedstrijd ‘veiligheid’ in de gemeente Deventer. 

Studenten en professionals worden uitgedaagd om een inspirerend en veilig ontwerp te maken voor het gebied ‘Stadsentree’ in Deventer. Uit alle inschrijving worden door een vakjury 3 genomineerden bepaald, na een pitch op het Relevant congres (14 december) wordt de winnaar van het bedrag van € 2000,- voor het beste ontwerp bekend gemaakt.

Meer informatie over de ontwerpwedstrijd vind je hier >>

 

VVM(-leden) in het nieuws

Regelmatig is VVM of zijn VVM-leden in het nieuws, bekijk hier het overzicht. Bent u in het nieuws geweest, geef dit dan aan ons door via uaerub.[antispam].@vvm.info, met een link naar het artikel of naar het programma.

 

Laatste nieuwe berichten:

  • VVM-lid Sander Teeuwisse schreef mee aan een opiniestuk over de uitspraak dat de Nederlandse staat er zo snel mogelijk voor moet zorgen dat aan de wettelijke luchtkwaliteitsnormen voldaan gaat worden. Lees meer>>
  • VVM-lid Martin Kroon was een aantal maal in het nieuws o.a. naar aanleiding van zijn eerder gepubliceerde artikel in Trouw/Opinie van 18 mei 2017. Hij was te beluisteren in de Tros Nieuwsshow en in Vroege Vogels. Lees en luister hier>> 

 

Advertorial

 

recycling 

 

Vakbeurs Recycling 2017 biedt inspiratie 

Op 24, 25 en 26 oktober transformeert Evenementenhal Gorinchem zich tot hét centrum van de Benelux voor de recyclingbranche. De beurs vormt al jaren een inspiratiebron voor bezoekers door alle technologie die getoond wordt. Onder andere afvalproducerende bedrijven, afvalinzamelaars, afvalverwerkers en gemeentes komen naar Recycling om kennis te maken met alle producten, diensten en (innovatieve) oplossingen die de recyclingbranche te bieden heeft. Daarnaast grijpen zij deze gelegenheid graag aan om te netwerken. Meer informatie en inschrijven kan hier >>

 

 


VVM activiteiten

 

Dag van de Omgevingswet 2017

Congres | 5 oktober | Provinciehuis | Utrecht

De datum voor de Dag van de Omgevingswet 2017 is bekend: 5 oktober. Eerdere jaren vond de dag altijd plaats bij de Provincie Zuid-Holland, dit jaar zijn we voor het eerst te gast bij de Provincie Utrecht.

Meer info & aanmelden >>

 

VVM Café - Voedselvoorziening en migratie

VVM Café | 18 oktober | 17:30 - 20:30 | VVM Bureau | Utrecht

Emeritus hoogleraar milieukunde en duurzame ontwikkeling Klaas van Egmond zal tijdens dit café zijn visie verwoorden over de relatie tussen voedselvoorziening en migratie. In zijn verhaal legt hij ook een link naar klimaatverandering, toegang tot land en landgebruik, het financiële systeem en morele waarden. Na de lezing is er ruim gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in discussie te gaan over de rol van land en landgebruik in onze veranderende wereld.

Meer info & aanmelden >>

 

Green Pharmacy Conference 2017

Conferentie | 27 oktober | 09:00 - 17:00 | UMC Utrecht | Utrecht

Worldwide, medicines of human and animal origin are found in (drinking) water, soil, food crops and air. Multi-resistant bacteria are also widely dispersed. To address this problem, a change is necessary in the way we deal with these agents. During this symposium, concrete options for action will be described and UMC Utrecht will demonstrate what they are doing in this area.

Meer info & aanmelden >>

 

VVM Café - Duurzame toekomst voor voedsel én biodiversiteit

VVM Café | 15 november | 17:30 - 20:30 | VVM Bureau | Utrecht

De productie van voedsel en het verbeteren van de biodiversiteit zijn nauw met elkaar verweven. Het versterken van die wisselwerking staat centraal tijdens het VVM Café op woensdagavond 15 november. Daarbij is er nadrukkelijk oog voor de rol van de financiële sector bij het stimuleren van duurzame initiatieven in het bedrijfsleven.

Meer info & aanmelden >>

 

Beneluxconferentie 2017 - Leren leven binnen de grenzen van onze Aarde

Conferentie | 22 t/m 24 november |Middelburg & Oostkapelle 

Tijdens deze conferentie vormt het menselijk ingrijpen in ecosystemen de rode draad in alle lezingen, workshops, filmbeelden en excursies. Bedreigingen én kansen voor de natuur komen beide aan bod, steeds vanuit het perspectief van voorlichting, educatie en onderwijs.

Meer info & aanmelden >>

 

Juridisch Café over de Zorgplicht

Juridisch Café | 29 november | 16:30 - 20:00 | VVM Bureau | Utrecht

Handhavend optreden op basis van de zorgplicht kent de nodige haken en ogen. Toch zijn er zeker mogelijkheden. Hetzelfde geldt voor het stellen van maatwerkvoorschriften op basis van de zorgplicht. Het Juridisch Café van de VVM op woensdag 29 november 2017 focust op wat hier zoal bij komt kijken.

Meer info & aanmelden >>

 

Jaarcongres Relevant 2017

Congres | 14 december | 09:00 - 17:00 | De Fabrique | Utrecht

Dit is hét congres voor Externe Veiligheid. Jaarlijks bezoeken zo'n 250 deelnemers, afkomstig uit gemeenten, provincies, veiligheidsregio's, bedrijfsleven en adviesbureaus, het congres voor verdieping en ontmoeting. Centraal staat dit keer de veranderingen die de Omgevingswet voor het werkveld met zich meebrengt.

Meer info & aanmelden >>

 


VVM Cursussen

Klik hier voor een overzicht van alle cursussen die VVM biedt.

 

Emissiemetingen voor SCIOS

2-daagse cursus | 10 en 24 november | Sectie Lucht en Kiwa Training

In het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties is opgenomen dat emissiemetingen mogen worden uitgevoerd door geaccrediteerde laboratoria en SCIOS scope 6 gecertificeerde bedrijven. In twee dagen worden de verschillende aspecten van emissiemetingen, zoals het nemen van representatieve rookgasmonsters en de daarop volgende analyse en verwerking van de analyseresultaten, uitgelegd. De cursus wordt afgesloten met een praktijkdeel en een toets.

Meer info & aanmelden >>

 

Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie

Opleiding | Start 18 januari | PAO, PKL en VVM

Omdat de samenleving vraagt om goed opgeleide professionals en experts op het gebied van luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie, en de breedte en complexiteit daarvan groot is, heeft het Platform Kwaliteit luchtmetingen (PKL) het initiatief genomen om een opleiding Lucht op te zetten op post-HBO niveau. Deze opleiding geeft u een stevige basis voor uw werkzaamheden op het gebied van luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie. De opleiding wordt georganiseerd door VVM en PAO Techniek en Management.

Meer info & aanmelden >>

 


Activiteiten i.s.m. VVM

 

De 'Leefklimaattop': van kunstgroep De Stijl tot Dutch Design

Symposium | 25 oktober 2017 | 11:00 - 13:00 | Eindhoven

Een bijzonder event tijdens het World Design Event in de Dutch Design Week: de Leefklimaattop. Gemeente Eindhoven nodigt u uit dit event bij te wonen om gezamenlijk ervaringen, kennis en visies te delen om de kwaliteit van leven in de steden te verbeteren. Eindhoven heeft ervoor gekozen om proefopstellingen (experimenteerruimte) in de stad te creëren waarin ontwerpers, designers, stedenbouwers, beleidsmakers, bestuurders, kennisinstellingen, ondernemers en last but not least bewoners worden uitgedaagd om deze ruimte vorm en inhoud te geven naar het beeld dat zij met elkaar delen ten aanzien van kwaliteit van leven.

Meer info>>

 


Activiteiten derden

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van activiteiten derden. 

 

'Towards the 2030 Agenda and beyond: European cooperation within a new citizens-science-policy interface' - EEAC conferentie over duurzame ontwikkeling en Europese samenwerking gezien nieuwe verhoudingen burgers, wetenschap en beleid

Conferentie | 12 oktober | 9:15 - 17:00 | Maastricht

In 2017 is het 25 jaar geleden dat het Verdrag van de Europese Unie in Maastricht werd ondertekend en het Europees milieubeleid werd verstevigd. Een uitgelezen moment voor terugblik en discussie over de huidige en toekomstige uitdagingen voor duurzame ontwikkeling. Dat gebeurt tijdens de 25e jaarconferentie van het Europese samenwerkingsverband van duurzaamheidraden, de EEAC.
De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is mede-organisator van de conferentie die een internationaal platform biedt voor de discussie hoe de EU en haar lidstaten voort kunnen gaan op de weg naar de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. En we gaan het gesprek aan hoe de interactie tussen wetenschap, beleid en maatschappij eruit moet zien om de duurzaamheidsuitdagingen aan te kunnen. Deelname is gratis, echter het aantal plaatsen is beperkt. Contactpersoon: Folmer de Haan naahed.w.f.[antispam].@rli.nl 06 46152496
Meer info en aanmelden >>

 

Circulair Café – Pak de regie!

Circulair Café | 12 oktober | 13:30 - 18:30 | Den Haag

Schuttelaar & Partners nodigt beleidsmedewerkers van gemeenten van harte uit voor het Circulair Café op 12 oktober waar de gemeente als regisseur voor een circulaire economie centraal staat. De transitie naar een circulaire economie vraagt om nieuwe vaardigheden om het maximale uit onze grondstoffen te halen. Op lokaal én regionaal niveau en in verschillende sectoren. Juist de gemeente heeft de capaciteit om partijen op deze niveaus te verbinden.

Stientje van Veldhoven, Tweede Kamerlid voor D66 geeft haar visie op het programma Nederland Circulair in 2050, Olaf Blaauw deelt zijn ervaringen met de ontwikkeling van The Circular Valley en Johan Splinter inspireert u met zijn verhaal over het Upcycle Centrum in Almere. Verken daarna de kansen voor circulaire waardecreatie in een interactieve workshop. Deelname is gratis, echter het aantal plaatsen is beperkt.

Meer info en aanmelden >>

 

Een nieuwe Economie van iedereen

Symposium | 2 november | 10:00 – 17:00 | Driebergen

Ben jij ook voor een economie waarin de focus verschuift van welvaart naar welzijn, van groei naar bloei en van winst naar waarde? Een economie waarin empathie, solidariteit en compassie voorop staan, een goede relatie tussen mens en natuur bestaat en iedereen een zinvolle rol heeft en we ons samen inzetten voor gemeenschappelijke doelen?
Vice Versa en Stichting Oikos organiseren hierover de conferentie Een nieuwe economie van iedereen. Met een mondiale blik en een focus op Nederland, geheel in de geest van de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen, laten we deelnemers vanuit overheid, bedrijfsleven, universiteiten, maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek gaan; denkers en doeners op het terrein van economische vernieuwing. Willen al deze partijen zich daadwerkelijk voor die veranderingen inzetten? Durven ze die open samenwerking aan en vertrouwen ze elkaar?  Biedt een aangepaste markteconomie daarvoor voldoende ruimte?

Meer info en aanmelden >> 

 Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit met deze unieke code: