VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Rachel Carson Oeuvreprijs 2017

Nomineer kandidaten voor Gouden Rachel Carson Penning

Met de Rachel Carson Oeuvreprijs eert de VVM collega's die op een bijzondere wijze verdienstelijk zijn geweest voor het milieuveld. Ontvangers zijn collega's die onbetwist en breed worden gerekend tot de grootsten uit het milieuvak: personen die, in navolging van de naamgeefster van de onderscheiding, door hun grensverleggende ideeën of daden betekenis hebben gehad en tot voorbeeld hebben gediend van velen. De prijs is een gouden Rachel Carsonpenning.

De gouden Rachel Carsonpenning is voor de eerste keer uitgereikt tijdens de Nationale Milieudag 2006 aan Wouter van Dieren. In het kader van het 25-jarig bestaan van de VVM is de penning in 2011 voor de tweede maal uitgereikt aan Klaas van Egmond en Lucas Reijnders. In 2016 heeft het VVM bestuur besloten in het kader van het 30-jarig bestaan van de organisatie de penning voor de derde maal uit te reiken. Om die reden roept het bestuur op kandidaten te nomineren. Heeft u een suggestie, dan hoort het bestuur dit graag.

Nominaties kunt u tot en met 8 mei 2017 indienen bij VVM-directeur Rachel Heijne (enjieh.r.[antispam].@vvm.info).

Geef svp duidelijk aan om welke persoon het gaat, en geef beknopt aan wat de verdiensten zijn van de door u voorgedragen persoon:

  • wat heeft de kandidaat bijgedragen?
  • welke impact heeft die bijdrage gehad?
  • waarom waarderen wij dat als belangrijk?
  • welke andere redenen zijn er om deze kandidaat te nomineren?

Bekendmaking van de winnaar van de gouden Rachel Carsonpenning 2017 gebeurt op de Nationale Milieudag op 7 juni 2017.