VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Sectie Afval

  Over de sectie Afval

De sectie Afval profileert zich als een discussieplatform van Milieuprofessionals, gericht op de toekomst van afval en het afvalbeleid.

Themabijeenkomsten met dit onderwerp zoals de sectie Afval die in de afgelopen jaren heeft georganiseerd, trokken al de nodige aandacht. Hierdoor voelt het sectiebestuur zich gesterkt in het idee dat dit een bindend onderwerp voor de sectie Afval is en in de komende periode nog nadrukkelijker kan zijn. Een aantal onderwerpen waar we aan denken zijn:

  • het verdwijnen van het onderscheid afval/grondstof
  • de toekomstige economie van de afvalmarkt:positieve of negatieve prijzen
  • welke technologie in de verdere toekomst
  • afvalinzameling in de toekomst
  • wetgeving in de toekomst

Hoe zouden wij het willen organiseren? Natuurlijk willen wij graag zelf actief het onderwerp "de toekomst van afval" verder op de kaart zetten en ons inzetten om een interessant programma te organiseren, maar we hebben daarvoor wel de hulp van andere, enthousiaste sectieleden nodig. Die hulp zien we in het aandragen van creatieve/ludieke ideeën en onderwerpen, het aanboren van uw netwerk om een interessante spreker uit te nodigen, meehelpen in het organiseren van één van de themabijeenkomsten etc. Tegelijkertijd biedt het u de mogelijkheid uw netwerk uit te breiden met interessante personen uit de afvalwereld. 

Wij hopen dat u zich aangesproken voelt door deze focus van de sectie Afval, en het leuk vindt om hier een actieve rol in te spelen. Als dat zo is, laat het ons dan via mail of per telefoon weten. Ook als u er niet voor voelt u actief in te zetten, maar wel ideeën heb, zou het fijn zijn als u reageert.

  Sectiebestuur

Voorzitter:

Secretaris:

  • vacature