VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 

 

 

Sectie Bodem en Landgebruik

  Over de sectie Bodem en Landgebruik

Bodem is de complexe samenhang tussen bodemstructuur, bodemleven en chemie. Elke dag gebruiken we de bodem, soms bewust maar meestal onbewust. De natuurlijke en agrarische bodem leeft en is van essentieel belang voor ons voor het produceren van voedsel, het zuiveren van water en voor recreatie. Daarnaast heeft de bodem een dragende functie voor huizen en infrastructuur.

Onderwerpen als biodiversiteit, elementenkringloop (bijv. C, N), grondeigendom en klimaat, lopen hier dwars doorheen. Maar ook specifieke bodemthema’s als bodemverdichting, bodem als ontvanger en doorgeefluik van verontreinigingen, bodemdaling, bodemgezondheid, drinkwaterkwaliteit en organische stof en minerale samenstelling vinden een plaats.

De sectie laat zien welke invloed de bodem heeft op ons dagelijks leven, denk daarbij aan: eten, drinken, energie, wonen en economie. Deze onderwerpen hebben een enorme impact op het landgebruik én zijn maatschappelijk relevant.

De sectie Bodem en landgebruik werkt samen met andere secties al naar gelang de raakvlakken, en organiseert gemiddeld twee maal per jaar een inspirerende bijeenkomst. Zij beziet of nieuwe thema’s moeten worden geagendeerd en of andere type evenementen (als een filmvoorstelling of webcast) een plaats dienen te krijgen.

  Sectiebestuur

Voorzitter:

  • Vacant

Algemeen bestuursleden:

  • Margot de Cleen |
    Rijkswaterstaat

  • Marianne van Rens |
    Milieu Juridisch Advies van Rens

  Ge├»nteresseerd en wil je meedenken?

De sectie is voortdurend op zoek naar nieuwe invalshoeken en leden. Een tip of opmerking kan verstuurd worden naar de sectievoorzitter.