VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Sectie Duurzaam Ondernemen

Voorzitter:   Herbert Aalbers  |  VolkerWessels  |  06 - 200 50 468  |  sreblaa.h.[antispam].@vwtelecom.com   

In vrijwel alle ondernemingen wordt er over gesproken en sommige bedrijven hebben het tot kernelement van hun strategie gemaakt: duurzaamheid. Vele bedrijven zijn op zoek naar de waarde en operationalisering van duurzaam ondernemen in een tijdperk, waarin zich grote ecologische en maatschappelijke verschuivingen aftekenen. Verschuivingen die leiden tot een veranderende business context met een dalende beschikbaarheid van grondstoffen en een circulaire economie die aan de horizon verschijnt.

Duurzaam ondernemen vereist een goed oog voor deze veranderingen om hierop te kunnen anticiperen in de waardeketen en propositie van de onderneming. Daarbij is het cruciaal om naast commerciële waarde ook aantoonbaar maatschappelijke waarde te creëren. Door met partners in de keten en met niet-gouvernementele organisaties samen te werken en te voorkomen dat onbedoeld negatieve effecten ontstaan door productie, producten en diensten. Door in te spelen op verwachtingen van klanten en zo een betere marktpositionering te verkrijgen. En niet te vergeten, oog te hebben voor de verwachtingen van alle belanghebbenden van de onderneming.

In de transparante wereld van vandaag wordt verantwoording gevraagd en geldt: vertrouwen en reputatie komen te voet, maar gaan te paard. Is duurzaam ondernemen een trend? Mogelijk, maar eentje die niet snel verdwijnt. De aandacht voor duurzaamheidsthema’s komt en gaat, maar de onderliggende principes en urgentie blijven.

De sectie Duurzaam Ondernemen wil de principes en ontwikkelingen op dit gebied verkennen met externe sprekers en maatschappelijk instituties, debat en discussie voeren en een netwerk bieden met als doel te inspireren en te verrijken. Terwijl milieuvraagstukken centraal staan, gaan we sociale thema’s en andere duurzaamheidsvraagstukken niet uit de weg.

De sectie heeft een actieve kerngroep met ca. 15 leden met een gevarieerde achtergrond, die 4-5 keer per jaar bijeenkomt voor discussie en overleg. Daarnaast ondernemen de leden initiatieven en activiteiten met andere VVM secties, geïnteresseerde VVM leden en partijen buiten de VVM. Waar mogelijk delen wij onze ervaringen en inzichten met een brede groep geïnteresseerden, bijvoorbeeld via publicaties in Milieu.

Een aantal van onze recente activiteiten:

  • Skills for a Circular Economy i.s.m. het Utrecht Sustainability Institute (USI) en ECO-job (nov 2013)
  • Nieuwe Business Modellen, lezing van professor Jan Jonker, Radboud Universiteit Nijmegen (feb 2013)
  • Duurzaamheid in aandeelhoudersvergaderingen i.s.m. VBDO (okt 2012)