VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 

 

 

Sectie Ethiek en Milieufilosofie

  Over de sectie Ethiek en Milieufilosofie

Normen en waarden discussie voor milieu­professionals? Hoe zorg je dat je integriteit niet in twijfel kan worden getrokken? Hoe moeten we met het milieu omgaan? 

Voor de milieuprofessional is het milieu net zoiets als de gezondheid van de patiënt voor een arts: het geeft richting aan het werk. Een milieuprofessional werkt niet zo maar op een interessant werkterrein. Het is een beroep met een opdracht. Daarom is de integriteit voor de milieuprofessional niet slechts "fatsoen en eerlijkheid", maar wezenlijk verbonden met de milieu­problematiek en het streven naar het oplossen ervan. En mede daarom is milieufilosofie een wezenlijk onder­deel van de ethiek van de milieuprofessional. Het is een bezinning op de waarden en beginselen die richtinggevend zijn voor het werk.

Ook binnen de VVM blijkt een discussie over normen en waarden aan te slaan. Twee - verwante - aspecten voeren daarbij de boventoon: integriteit en milieu­filosofie.

Integriteit is voor iedere milieuprofessional - net als voor andere professionals - een competentie die hij moet bezitten en ontwikkelen. Het gaat niet alleen om waarden als betrouwbaarheid, eerlijkheid en fatsoen, maar ook over zaken als voorzichtigheid, door­tastendheid, onafhankelijkheid en professionaliteit. De milieuprofessional komt dilemma’s tegen in allerlei spanningsvelden. Bijvoorbeeld: een opdrachtgever of werkgever blijkt gegevens achter te houden of wil bepaalde gegevens niet in een rapportage opnemen. Elke milieuprofessional moet goed met dit soort dilemma´s kunnen omgaan. De werkgroep ethiek is opgezet om hier binnen de VVM invulling aan te geven en heeft de gedragscode opgesteld, die inmiddels door de VVM is aanvaard.

Bovendien wil de VVM een bijdrage leveren aan meer politiek of levenbeschouwelijk georiënteerde kwesties. Daarbij gaat het om vragen als: waarom moeten we het milieu beschermen en in welke mate? Hoe is de verhouding van mens tot natuur? Wat is duurzaamheid? Heeft het milieu intrinsieke waarde? Hoe groen is het goede leven?
De twee invalshoeken staan niet los van elkaar en het is de ambitie van de VVM om op beide actief te zijn en vooral ook te laten zien hoe ze elkaar beïnvloeden en waar de VVM voor staat.

Plannen

De sectie Ethiek levert een bijdrage aan de discussie rondom politieke of levensbeschouwelijke kwesties door het organiseren en realiseren van:

  • Debatten, lezingen en dergelijke
  • Artikelen en andere publicaties
  • Het uitdragen en in de praktijk brengen van de gedragscode 
  • Een inventarisatie van veel voorkomende dilemma’s en mogelijke handelswijzen.
  • Een vertrouwenscommissie/dilemmabalie  

De sectie nodigt iedere milieuprofessional uit om ervaringen, opvattingen, vragen of ideeën met ons te delen of aan ons voor te leggen.

  Sectiebestuur

Voorzitter:

 

  Flyer

Sectie ethiek