VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Sectie Geluid en Trillingen

Voorzitter:   Marcel Blankvoort  |  Cauberg-Huygen  |  088 - 515 25 05  |  troovknalb.lecram.[antispam].@dpa.nl   
Secretaris:   Robert Bos  |  DGMR  |  088 - 34 678 12  |  obr.[antispam].@dgmr.nl   
Algemeen bestuursleden: 
Menno Hillebregt  |  Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied   
Edwin Nieuwenhuizen  |  M+P Raadgevende ingenieurs BV   
Daniëlla Nijman  |  Halsten advocaten   
Frans Ramakers  |  Ramakers Raadgevend Ing. Bureau BV   
Erik Roelofsen  |  ER milieu & planologie   
Peter van der Velde  |  TIG BV - Teensma Industriële Geluidsbeheersing   

poster sectie Geluid en Trillingen De doelstelling van de sectie is: 

  • voorlichting en kennisoverdracht aan de leden van de VVM en derden 
  • verklaring en uitleg van Europese wet- en regelgeving aan het bedrijfsleven en de daarmee samenhangende consequenties. 
  • een discussieplatform voor belanghebbenden zijn met speciale aandacht voor de diverse deelgebieden als o.a. laagfrequent geluid, verkeers- en luchtvaartlawaai, geluid in woningen en industrielawaai in combinatie met de gevolgen voor het milieu in de naaste toekomst als gevolg van uitbreiding en expansie.

De sectie realiseert dit door het houden van voor­drachten, het publiceren van artikelen in het blad Milieu en een actieve deelname aan de tweedaagse beurs/ conferentie over - aan geluid & trillingen gerelateerde - onderwerpen in Nieuwegein, steeds te houden in de maand november.

De voordrachten worden door het uitgebreide algemene bestuur twee maal per jaar zelf aangedragen en georganiseerd in samenwerking met het Bureau van de VVM en ook met andere secties op de vele gebieden waar zich duidelijke raakvlakken bevinden.

Het interessegebied is zodanig wijdvertakt, dat het altijd boeiende vergaderingen zijn, waarbij men probeert om voor velen interessante onderwerpen aan te dragen. Maar wij zoeken ook nog steeds ervaren mensen in dit vakgebied, die een bijdrage willen/kunnen leveren aan deze organiserende bestuursvergaderingen.

Onze bijeenkomsten geven doelmatige en richtinggevende informatie over onderdelen van de Milieubestrijding, die bijna altijd zeer veel hinder veroorzaken.

 

Subsectie Laag Frequent Geluid (LFG) 

Voorzitter:   Edwin Buikema  |  Peutz BV  |  amekiub.e.[antispam].@peutz.nl   
Vicevoorzitter / Secretaris:   vacant                                                                                                                 

De subsectie LFG valt onder de sectie Geluid & Trillingen van de VVM en heeft op 4 september 2012 een start gemaakt. Met veel energie en enthousiasme wordt de problematiek van laagfrequent geluid onder de aandacht gebracht. Het Bestuur bestaat op dit moment uit twee leden, er wordt nog gezocht naar uitbreiding. Voor meer informatie over de subsectie Laag Frequent Geluid klik hier.