VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Sectie Klimaat & Energie

Voorzitter:   Alphons Rommelse  |  Rommelse Communicatieadvies  |  06 - 128 203 76  |  ofni.[antispam].@rommelse.nl   
Algemeen bestuursleden:   Tinus Pulles   
Heleen van Soest  |  Planbureau voor de Leefomgeving   
Ernestine Elkenbracht | Quintens Advies & Management BV   
 Richard Zwiers | Duurzaamheid4all   
 Joop Kleibeuker   
 Ike van der Putte  |
RPS advies- en ingenieursbureau BV   
 Hans Blom   
 Rob Swart  | 
Alterra Wageningen UR   
 Evert du Marchie van Voorthuysen  | 
Stichting GEZEN   
 Peter Kuikman  | 
Alterra Wageningen UR   
 Michiel Roemer  | 
deA - Duurzame Energiecoöperatie Apeldoorn   
 Wietske de Boer  
   

De sectie Klimaat is begin 2016 opgericht. In juli 2017 is de sectie Energie opgeheven en hebben enkele leden uit deze sectie zich aangesloten bij de sectie Klimaat. De sectie heet voortaan: sectie Klimaat & Energie.

Bij de klimaattop in Parijs eind 2015 zijn afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde beperkt te houden tot maximaal anderhalve graad Celsius. Hoe gaan we daar in Nederland invulling aan geven? Wat betekent de uitkomst van Parijs voor de toekomst van de fossiele brandstofsector? Welke inspanningen zijn er in internationaal verband allemaal nodig? En redden we het alleen met adaptatie en mitigatie of moeten CO2-emissies echt actief uit de atmosfeer weggenomen worden? En zo ja hoe, en wie kan daarin het voortouw nemen?

Volop vragen over hoe de afspraken op papier in Parijs ook echt gestalte gaan krijgen. De sectie Klimaat is bezig met de voorbereiding van een debatcyclus ‘After Paris’.