VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Sectie Klimaat & Energie

  Over de sectie Klimaat en Energie

De sectie Klimaat is begin 2016 opgericht. In juli 2017 is de sectie Energie opgeheven en hebben enkele leden uit deze sectie zich aangesloten bij de sectie Klimaat. De sectie heet voortaan: sectie Klimaat & Energie.

Bij de klimaattop in Parijs eind 2015 zijn afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde beperkt te houden tot maximaal anderhalve graad Celsius. Hoe gaan we daar in Nederland invulling aan geven? Welke inspanningen zijn er in internationaal verband allemaal nodig? Hoe krijgen de ‘afspraken van Parijs’ gestalte? De sectie Klimaat organiseert regelmatig discussiebijeenkomsten, talkshows, verkiezingsdebatten en speelt ook een actieve rol bij het jaarlijkse Grote Klimaatoplossingencongres. Daarbij wordt er regelmatig samengewerkt met andere secties.

  Sectiebestuur

Voorzitter:

Algemeen bestuursleden:

 • Ernestine Elkenbracht |  | @Elkenbracht
  Quintens Advies & Management BV

 • Richard Zwiers |  | @richardzwiers
  Duurzaamheid4all

 • Ike van der Putte |
  Van der Putte Environmental Consultancy

 • Hans Blom |

 • Rob Swart |  |
  Alterra Wageningen UR

 • Peter Kuikman |  | @peterkuikman
  Alterra Wageningen UR

 • Wietske de Boer |

 • Josee van Eijndhoven |