VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Sectie Milieurecht & Praktijk

Poster sct milieurecht en praktijk

Sectiebestuur

Dagelijks bestuur:
Voorzitter:   Jos Dolstra  |  MWH Global  |  06 - 238 519 89  |  artslod.soj.[antispam].@mwhglobal.com
Vicevoorzitter:   Daniella Nijman  |  Halsten Law Firm  |  06 - 28 50 2233  |  namjin.alleinad.[antispam].@halstenlawfirm.nl
Secretaris:   Rens Bolkestein  |  Brolyn  |  06 - 405 77 432  |  ofni.[antispam].@brolyn.nl

Algemeen bestuursleden:
Sandra Anzion
 |  Anzion Juridisch Advies
Leendert de Bruin  |  Heijmans Integrale Projecten BV
Enrico van Dijk  |  Van Dijk en Omgeving
Jacques Ploeger  |  J. Ploeger Milieuadvies
Jelle van de Poel  |  de Rechtspraak
Marianne van Rens  |  Milieu Juridisch Advies Van Rens
Jerry de Rijke  |  De Rijke Omgeving
Vincent van Vliet  |  VMPvanvliet
Willem van der Werf  |  Universiteit Utrecht

De sectie Milieurecht en Praktijk houdt zich bezig met actuele thema’s op de terreinen vergunningverlening, handhaving en de volle breedte van het milieurecht. De sectie wil milieuprofessionals informeren en hen met elkaar in contact brengen. Daarbij richt de sectie zich zowel op de meer technisch georiënteerde milieuprofessionals die bij vergunningverlening en handhaving zijn betrokken als op de juridische milieuprofessionals. De sectie streeft bovendien naar samenwerking over actuele thema’s met de andere secties van de VVM en met andere verenigingen binnen het omgevingsrecht. 

leden sectie Milieurecht en praktijk

De sectie heeft de insteek om snel in te spelen op actuele onderwerpen binnen de milieupraktijk, door middel van bijeenkomsten, juridische cafés en symposia. De belangrijkste doelstelling van de sectie is het bevorderen van de meningsvorming en het bieden van een podium voor informatie-uitwisseling. Een milieubrede benadering wordt geborgd door de brede samenstelling van het sectiebestuur en door de positie van de sectie binnen diverse netwerken.

Het sectiebestuur bestaat uit vergunningverleners, juristen, handhavers en adviseurs uit het bedrijfsleven en de (semi)overheid die ieder vanuit hun specifieke invalshoek onderwerpen op het vlak van vergunningverlening, handhaving en milieurecht benaderen.

Activiteiten

De afgelopen jaren heeft de sectie de volgende activiteiten georganiseerd:

  • Jaarlijkse Dag van de Omgevingswet sinds 2012;
  • Naar aanleiding van de Dag van de Omgevingswet verschijnt jaarlijks een congresbundel;
  • Juridisch Café´s over praktijkonderwerpen zoals het Activiteitenbesluit, mitigeren/compenseren onder de Flora- en faunawet en de interactie tussen milieu en ruimtelijke ordening;
  • Workshops op de Nationale Milieudagen;
  • Bijdragen aan andere congressen zoals de Nationale Milieudag, het congres Relevant en congressen van partnerorganisaties zoals de Schakeldag en het Provero Congres;
  • Bijeenkomsten over complexe en innovatieve milieuvergunningen;
  • Artikelen in het blad Milieu.

Heeft u suggesties voor onderwerpen voor een Juridisch Café of een andere bijeenkomst? Graag horen wij die van u. Neem hiervoor contact op met een lid van het sectiebestuur of met het VVM Bureau.

Organisatie 

De sectie kent een bestuur met vertegenwoordigers uit verschillende delen van de achterban. Het sectiebestuur volgt de ontwikkelingen in het werkveld en organiseert bijeenkomsten over actuele onderwerpen. Het sectiebestuur komt 5 á 6 keer per jaar bijeen.