VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Sectie Milieurecht & Praktijk

  Over de sectie Milieurecht en Praktijk

De sectie Milieurecht en Praktijk houdt zich bezig met actuele thema’s op de terreinen vergunningverlening, handhaving en de volle breedte van het milieurecht. De sectie wil milieuprofessionals informeren en hen met elkaar in contact brengen. Daarbij richt de sectie zich zowel op de meer technisch georiënteerde milieuprofessionals die bij vergunningverlening en handhaving zijn betrokken als op de juridische milieuprofessionals. De sectie streeft bovendien naar samenwerking over actuele thema’s met de andere secties van de VVM en met andere verenigingen binnen het omgevingsrecht. 

sectie-mp-teamfoto-2023De sectie heeft de insteek om snel in te spelen op actuele onderwerpen binnen de milieupraktijk, door middel van bijeenkomsten, juridische cafés en symposia. De belangrijkste doelstelling van de sectie is het bevorderen van de meningsvorming en het bieden van een podium voor informatie-uitwisseling. Een milieubrede benadering wordt geborgd door de brede samenstelling van het sectiebestuur en door de positie van de sectie binnen diverse netwerken.

Het sectiebestuur bestaat uit vergunningverleners, juristen, handhavers en adviseurs uit het bedrijfsleven en de (semi)overheid die ieder vanuit hun specifieke invalshoek onderwerpen op het vlak van vergunningverlening, handhaving en milieurecht benaderen.

Activiteiten

De afgelopen jaren heeft de sectie de volgende activiteiten georganiseerd:

 • Jaarlijkse Dag van de Omgevingswet sinds 2012;
 • Naar aanleiding van de Dag van de Omgevingswet verschijnt jaarlijks een congresbundel;
 • Juridisch Café´s over praktijkonderwerpen zoals het Activiteitenbesluit, mitigeren/compenseren onder de Flora- en faunawet en de interactie tussen milieu en ruimtelijke ordening;
 • Workshops op de Nationale Milieudagen;
 • Bijdragen aan andere congressen zoals de Nationale Milieudag, het congres Relevant en congressen van partnerorganisaties zoals de Schakeldag en het Provero Congres;
 • Bijeenkomsten over complexe en innovatieve milieuvergunningen;
 • Artikelen in het blad Milieu.

Heeft u suggesties voor onderwerpen voor een Juridisch Café of een andere bijeenkomst? Graag horen wij die van u. Neem hiervoor contact op met een lid van het sectiebestuur of met het VVM Bureau.

Organisatie 

De sectie kent een bestuur met vertegenwoordigers uit verschillende delen van de achterban. Het sectiebestuur volgt de ontwikkelingen in het werkveld en organiseert bijeenkomsten over actuele onderwerpen. Het sectiebestuur komt 5 á 6 keer per jaar bijeen.

  Sectiebestuur

Waarnemend voorzitter:

Waarnemend Secretaris:

 • Kristel Stassen-Flinzer

Algemeen bestuursleden:

  • Sandra Anzion |
   Anzion Juridisch Advies

  • Martha Bleeker |  
   Mees Ruimte en Milieu

  • Jos Dolstra |    @JosDolstra
   Arena Consulting

  • Nicky del Grosso |  |
   @GrossoGiraf

   Hogeschool Van Hall Larenstein

  • Kornelis Jorna |  |
   K2- Omgevingswet training

  • Herbert Korbee |  
   Korbee & Hovelynck BV
  • Kristel Stassen-Flinzner |  |
   Artos Milieu- en Omgevingsadvies

  • Willem van der Werf |  |
   @WillemWerf

   Universiteit Utrecht

  • Gijs Willegers |

     Tweets van de sectie (@VVMOmgevingswet)

     Flyer

   Poster sct milieurecht en praktijk