VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 

 

 

Sectie Natuur- en MilieuEducatie

  Over de sectie NME

De sectie NME heeft tot doel: NME-ers helpen hun vak zo goed mogelijk uit te voeren. Daarom bieden wij ruimte om ervaringen uit te wisselen, nieuwe kennis en deskundigheid op te doen, kwaliteitsbeheer op te zetten en vakgenoten te ontmoeten.

De sectie NME organiseert activiteiten voor individuele medewerkers, voor doeners, denkers en verbinders op lokaal, regionaal en landelijk niveau. De sectie NME wil dé plek creëren waar elke NME-er zich thuisvoelt. De ambitie is om zorg voor en ontwikkeling van het vak NME vakkundig naar een hoger plan te brengen.

De sectie wil kennis en kunde van en over het vak NME - die door onderzoek, studie én de ervaring van collega's beschikbaar komen - via publicaties, bijeenkomsten, e.d. uitdragen en verspreiden. En wel zo dat dit aanvullend, dus niet concurrerend, is op wat anderen al doen.

Daarom spant de sectie zich in voor:

  • Het opzetten (en in stand houden) van communicatie en informatie over NME tussen de leden van de sectie;
  • Het organiseren van regionale, provinciale en landelijke bijeenkomsten waarbij op een actieve wijze kennis wordt gedeeld en verder gebracht;
  • Het vervullen van een brugfunctie tussen structurele (onderwijs en NME) ontwikkelingen en de praktijk van NME;
  • Het (helpen) opzetten van actuele en gewenste cursussen en bijscholing voor (instromende, zittende) NME-ers en het verder ontwikkelen van competenties van NME-werkers;
  • Het meedenken bij de ontwikkeling van kwaliteitseisen en normen voor producten, diensten en organisaties en bijdragen aan het ontwikkelen van standaarden en eventueel certificering.

  Publicaties

  Sectiebestuur

  Cramer: goed initiatief!

“Het is belangrijk om een link te leggen tussen natuureducatie en actuele milieuvraagstukken”, vindt Jacqueline Cramer “Daarom juich ik het toe dat de VVM versterkt wordt met de sectie NME.”