VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Sectie Verkeer en Vervoer

Voorzitter:   Norbert Ligterink |  TNO  |  06 - 117 00 533 | kniretgil.trebron.[antispam].@tno.nl   
Secretaris:   Vacature   

Verkeer en vervoer heeft negatieve invloed op de leefomgeving. Verkeer zorgt voor lawaai, uitstoot van milieu-onvriendelijke stoffen en aantasting van natuur en landschappen. Er zijn veel milieuprofessionals bezig met de relatie tussen verkeer en vervoer en de leefomgeving. Bij provincies, gemeenten, het rijk, het bedrijfsleven, adviesbureaus, onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen. De sectie richt zich op kennisuitwisseling en verbreding van het netwerk voor al deze verschillende milieuprofessionals die zich bezighouden met het vraagstuk verkeer en leefomgeving.

De sectie richt zich op de volgende zaken:

  • Artikelen in Milieu
  • Kleinschalige evenementen
  • Netwerkfunctie