VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏
Academie voor landschap

Academie voor Landschap

Leerlijn

 
 

Ik rijd door Friesland en ik huil van binnen. Ik huil, omdat ik overal verlies om me heen zie.” De Friese bioloog Theunis Piersma voelt pijn wanneer hij kijkt naar het Friese landschap. Landschapspijn om precies te zijn.

Nieuwsuur 08 Augustus 2016

  Zet in uw agenda

    Dag 1: 26 oktober 2022
     Dag 2: 9 november 2022
    Dag 3: 30 november 2022
    10:00 - 16:30 (incl. lunch)
   Outdoorcentrum Nunspeet
          8072 PT Nunspeet

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

 

Op 26 oktober, 9 en 30 november wordt voor de derde keer de leerlijn over omgaan met Landschapspijn georganiseerd door de Academie voor Landschap. Het thema is het verdwijnen of veranderen van landschap en biodiversiteit zoals we dat kennen en waar we waarde aan hechten. Landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit worden zwaar belast door onder andere klimaatverandering, versnippering, en stikstofneerdaling. Hoe gaan we om met ecologisch verlies, voor onszelf, voor bewoners, bezoekers en anderen? Hoe kunnen we betrokkenheid bij het landschap opnieuw vormgeven? Hoe ga je het gesprek aan met bewoners en bezoekers? En waar vindt je zelf de bevlogenheid, zorg en passie om bij te blijven dragen aan een toekomstbestendig landschap?

Iedere bijeenkomst bestaat voor de helft uit inleidingen en uitwisseling van en met experts, en voor de helft uit een werksessie met uitwisseling en toepassing op de eigen praktijk. Theory U en Het werk dat weer verbindt van Joanna Macy vormen inspiratie en leidraad voor de gesprekken en werksessies.

Deze serie biedt ruimte aan landschapsprofessionals om op een andere manier te kijken naar hun beroep; wat komt er op ons af de komende jaren, hoe ga je het gesprek aan over klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en uitsterven van soorten? Wat is onze rol in dit alles? Dit betekent dat we ook in zullen gaan op de situatie en professionele rol van de deelnemers. VVM, NVTL en Staatsbosbeheer organiseren deze samen. Deelname geldt als bijscholing voor het architectenregister.

Programma

3 dagen van 10.00 tot 16.30 inclusief lunch.

Dag 1 - 26 oktober: Tussen Hoop en Wanhoop

Deze dag gaat over de menselijke relatie tot het landschap en de gevolgen van de verregaande scheiding tussen mens en landschap/natuur. Ronald van Marlen neemt ons mee in de urgentie van de huidige klimaat- en ecologische crisis, en Lian Kasper geeft een perspectief op mogelijke reacties op ‘slecht nieuws’ zoals apathie, technologisch optimisme, burn-out, depressie. Hoe kunnen we omgaan met de emoties die hiermee gepaard gaan?

Werksessie: Hoe ervaren we als landschapsprofessionals de urgentie van de huidige situatie? Hoe gaan we er mee om? In hoeverre kunnen we er iets mee in ons werk? Hoe kunnen we de toekomst tegemoet met frisse moed en energie? We werken met ‘het werk dat weer verbindt’ van Joanna Macy.

Dag 2 - 9 november: Wisselende Perspectieven

Hoe ga je om met emoties van bezoekers, bewoners en andere betrokkenen bij gebiedsprocessen? Hoe geef je zo’n proces vorm en hoe communiceer je verandering? Jori Wolf (Staatsbosbeheer) neemt ons mee in het praktijkvoorbeeld Strubben- Kniphorstbosch.

Landschappen worden meestal ingericht vanuit menselijke perspectieven en openbare ruimtes zeker. En Wat gebeurt er als we onszelf als mens minder centraal stellen? Hoe kunnen we landschap inrichten vanuit een niet-menselijke bril? Maike van Stiphout (DS) neemt je mee vanuit onverwacht perspectief.

Dag 3 - 30 november: De kracht van Natuur

Waar doen we het ook alweer voor? Over verbinding met de schoonheid en overvloed van landschap en natuur als basis van wezenlijke motivatie en inspiratie. Hoe krijgen we mensen mee in enthousiasme voor de natuur? Met Matthijs Schouten (ecoloog en filosoof).

Werksessie: Ervaringsoefeningen in de natuur. Hoe verbind jij je met de natuur? Waar haal je je inspiratie vandaan en hoe kun je zelf inspirerend zijn vanuit je eigen geraaktheid en passie? Met Lian Kasper.

  Tarief

€ 450,--  VVM-leden, NVTL-leden en werknemers Staatsbosbeheer
€ 550,--  Reguliere deelnemers

De kleine lettertjes
Tarieven zijn exclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Voor de annuleringvoorwaarden zie: onze algemene voorwaarden (.pdf). Voor de goede orde: Kostenloos annuleren kan tot een maand voorafgaand aan de eerste cursusdag. Daarna bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd. U behoudt wel het recht om:
• een collega in uw plaats aan te melden, deze persoon treedt dan in uw rechten; of
• tegen betaling van 10% van de deelnamekosten met voorrang deel te nemen aan een eventuele herhaling van de cursus.

  Delen

  Twitter mee via #AcademievoorLandschap @VVMbureau

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De Academie voor Landschap werd georganiseerd door de WLO. Per 1-1-2022 is de WLO gefuseerd met de VVM. De organisatie van deze cursus ligt bij VVM sectie Landschap (Lian Kasper).