VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
droogte-bos

Beregening op hoge zandgronden: effecten van verdroging op de natuur

 

Lezingen

Het oosten en zuiden van Nederland wordt tijdens droge periodes beregend met grond- en oppervlaktewater. Het gaat om enorme hoeveelheden, in droge jaren tot wel 15% van het totale Nederlandse watergebruik. Wat zijn de oorzaken en hoe is de alsmaar verdergaande verdroging op onze hoge zandgronden tegen te gaan? Nieuwsgierig? Kom dan naar deze VVM-lezingenmiddag over dit actuele onderwerp op donderdag 25 november in Utrecht.

  Zet in uw agenda

     donderdag 25 november 2021
     15:30 - 18:30
     VVM Bureau (UCo gebouw)
     2de Daalsedijk 6A, 3551 EJ Utrecht

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

 

Verdroging is vooral het gevolg van het aanpassen van het watersysteem aan de eisen die het grondgebruik stelt. Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Naast ontwatering en versnelde afwatering voor de landbouw, wordt verdroging ook veroorzaakt door grondwateronttrekkingen voor drink- en industriewater en beregening.

Deze problematiek zal tijdens deze bijeenkomst vanuit verschillende invalshoeken worden belicht. Daarnaast is er aandacht voor de mogelijke maatregelen ter bestrijding van verdroging.

Sprekers zijn:
Flip Witte, emeritus hoogleraar ecohydrologie, nu werkzaam als zelfstandig onderzoeker
Ronald van Ark en Hans Gerritsen, senior beleidsmedewerkers bij het waterschap Rijn en IJssel
Ebbing van Tuinen, medewerker van het ingenieursbureau Witteveen en Bos

 

  Delen

  Twitter mee via # @VVMbureau

Tarieven

Vroegboektarief tot 11 november

€ 15,-- VVM-leden

Regulier tarief vanaf 11 november

€ 47,50 Reguliere deelnemers
€ 25,-- VVM-leden
€   9,--   Studenten, niet-lid (voltijd)
Gratis     Studentleden (voltijd) en recent afgestudeerde leden

De kleine lettertjes

Tarieven zijn inclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. U kunt zich aanmelden tot DAG VOOR BIJEENKOMST 17.00 uur, daarna garanderen we niet meer dat we uw aanmelding kunnen verwerken. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

 

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van de VVM Sectie Water.